Aktualitātes

Viļānu vidusskolas delegācija viesojās Šliselburgā

Viļānu vidusskolas delegācija viesojās Šliselburgā

No 14. līdz 17. jūnijam Viļānu vidusskolas delegācija viesojās Viļānu novada pašvaldības sadraudzības pilsētā Šliselburgā. Vizīte notika, pamatojoties uz sadarbības līgumu starp Viļānu novada pašvaldību, Kārsavas novada pašvaldību un Šliselburgas pilsētas administrāciju un nodomu protokolu 2016. gadam, kas paredz sadarbību izglītības, kultūras un sporta jomās. 

Vizītes oficiālā daļa sākās 14. jūnijā ar starptautiskas konferences “Jaunatne. Iniciatīva. Daiļrade” atklāšanu, kuras laikā projekta dalībnieki prezentēja savas skolas, mākslinieciskos kolektīvus un kultūras centrus. Vēlāk Šliselburgas un Viļānu vidusskolu audzēkņi piedalījās diskusijā, spriežot, kādam ir jābūt mūsdienu jaunietim. Tika secināts, ka mūsdienās jauniešiem ir nepieciešama aktīva dzīves un pilsoniskā pozīcija, kā arī ir jānodarbojas ar sportu un jāuztur veselīgs dzīvesveids. Pirmā konferences diena noslēdzās ar jautrām aktivitātēm.

Otrajā konferences dienā konferences dalībnieki apmeklēja Šliselburgas izglītības iestādes. No rīta Viļānu vidusskolu skolēni viesojās Šliselburgas Mūzikas skolā, kur noklausījās skolas audzēkņu tautas mūzikas instrumentu koncertu. Ar Šliselburgas vēsturi Viļānu vidusskolas skolēniem bija iespēja iepazīties pilsētas muzejā, savukārt pēc tam visi devās ekskursijā. Pateicoties multimediju tehnoloģijām, skolēni devās arī virtuālā ekskursijā uz Krievu muzeju, atrodoties Šliselburgas pilsētas bibliotēkā. Programmas turpinājumā skolēni apmeklēja arī pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi un Mākslas skolu. Pēc iepazīšanās ar Šliselburgas pilsētas izglītības iestādēm skolēni tikās ar pilsētas administrācijas Jaunatnes un sporta lietu nodaļas speciālistiem, kuri skolēniem stāstīja par pastāvīgu radošo pētījumu.  Pētījuma mērķis ir noteikt, kādas prasmes jauniešiem ir jāattīsta sevī, lai kļūtu par veiksmīgiem. Kā atzina paši skolēni, tādu prasmju ir daudz, ir jāiegulda liels darbs to attīstībā un nepieciešamo ieradumu veidošanā. Piepildītā darba diena noslēdzās ar baseina apmeklējumu, pikniku Lādogas ezera krastā un saulrieta vērošanu.

Trešajā vizītes dienā skolēni apmeklēja vienu no pazīstamākajiem Šliselburgas apskates objektiem – slaveno cietoksni “Orešek”. Pēc ekskursijas visi devās uz konferences noslēguma pasākumu, kura laikā tikās arī ar Šliselburgas administrācijas vadītāju Nikolaju Homenko. No Viļānu vidusskolas delegācijas puses pateicības vārdus izteica direktora vietniece Nellija Guda, kas pateicās Šliselburgas pārstāvjiem par starptautiskās konferences rīkošanu, par silto un sirsnīgo viļāniešu uzņemšanu, par iespēju iepazīties ar Šliselburgu, Sanktpēterburgu un izbaudīt baltās naktis.

Noslēguma koncertā Viļānu vidusskolas delegācija ne tikai noskatījās Šliselburgas kolektīvu priekšnesumus, bet arī iepriecināja visus ar tautas deju. Par krāšņo daudzpunkti kļuva dalībnieku sagatavotā zibakcija – kopīga deja, kurai tie gatavojās trīs dienu garumā. Par dalību konferencē katrs skolēns saņēma sertifikātu.

Pirms došanās mājup Viļānu vidusskolas delegācija kopā ar Šliselburgas vidusskolas skolēniem devās ekskursijā uz Sanktpēterburgu, lai izbaudītu skaistos pilsētas skatus.

Konferences dalībnieki pateicas par sniegto iespēju piedalīties šajā pasākumā un pauž cerības, ka šī draudzība turpinās attīstīties.

Teksts: Stanislavs Kuhtalevs (Šliselburga)

 Tulk.: Margarita Isajeva

Foto: Juris Livmanis

2016-07-01
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A