Viļānu tirgus

Informācija ielu tirdzniecības dalībniekiem un izklaidējošā rakstura pasākumu rīkotājiem Viļānu novada administratīvajā teritorijā

Informācija ielu tirdzniecības dalībniekiem un izklaidējošā rakstura pasākumu rīkotājiem Viļānu novada administratīvajā teritorijā?v=1539686462

Viļānu novada pašvaldība informē kā, lai Viļānu novada administratīvajā teritorijā veiktu ielu tirdzniecību vai sniegtu izklaidējoša rakstura pasākumus (atrakcijas u.c.) ir nepieciešama Viļānu novada pašvaldības izsniegta ATĻAUJA,

VĒRŠAM UZMANĪBU!

Ar 13.07.2017. stājās spēkā Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.93 "Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās Viļānu novadā" http://vilani.lv/uploads/files/saistošie_93_nodevas.pdf, kuri precizē nodevu apmērus, kārtību un ATĻAUJAS saņemšanas kārtību (iesnieguma veidlapa - http://vilani.lv/uploads/files/iesnieguma_veidlapa_-_izlkaidei.pdf).

Ar 2018. gada 12. maiju stājās spēkā Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.103 „Par tirdzniecību Viļānu novadā” http://vilani.lv/uploads/files/saistosie_nr.103.pdf kuros noteikts:

1. Katram tirdzniecības dalībniekam nepieciešama ielu tirdzniecības ATĻAUJA (iesnieguma veidlapa :http://vilani.lv/uploads/files/iesnieguma_veidlapa-tirdzniec%C4%ABbai.pdf), kura tiek izsniegta uz nenoteiktu laiku;
2. Dalības pieteikšana, vietu saskaņošana notiek rakstiski (vietu pieteikšana). tirgus@vilani.lv
3. Ielu tirdzniecībai iespējams noformēt ABONEMENTU – kalendārajam mēnesim, veicot vienreizēju Pašvaldības tirdzniecības nodevas samaksu;
3.1. Tirdzniecības vieta no 1 m2 līdz 3 m2 – 10.00 EUR;
3.2. Tirdzniecības vieta no 1 m2 līdz 3 m2 ar elektrības pieslēgumu – 15.00 EUR;
3.3. Tirdzniecības vieta no 4 m2 līdz 8 m2 – 20.00 EUR;
3.4. Tirdzniecības vieta no 4 m2 līdz 8 m2 ar elektrības pieslēgumu – 25.00 EUR;
3.5. Tirdzniecības vieta no 9 m2 līdz 20 m2 – 40.00 EUR;
3.6. Tirdzniecības vieta no 9 m2 līdz 20 m2 ar elektrības pieslēgumu– 45.00 EUR.
Viļānu novadā reģistrētam uzņēmumam, saimnieciskās darbības veicējam, deklarētam tirgotājam tiek piemērota atlaide tirdzniecības nodevas abonementam 20%.
4. No nodevas un maksas par tirdzniecību ir atbrīvoti: Viļānu novada mājražotāji un amatnieki, tirgotāji ar pašu ievāktu vai izaudzētu preci, kuru aizņemtā teritorija nepārsniedz 1 m2;
5. Ikmēneša ielu tirdzniecībai pašvaldības tirdzniecības nodevu iespējams apmaksāt avansā – klātienē vai pieprasot rakstiski – pēc rēķina, norādot ATĻAUJAS datus (persona, tirdzniecības vieta un tās metrāža), tirdzniecības mēnešus;
Veicot/pieprasot nodevas apmaksu par 6 un vairāk mēnešiem atlaide 20 %.
6. Veiktas izmaiņas ikmēneša ielu tirdzniecības un tirdzniecības publiska pasākuma laikā pašvaldības tirdzniecības nodevai apmēros:
6.1. Tirdzniecība no vieglās automašīnas – 3 EUR;
6.2. Tirdzniecība no smagās automašīnas, autobusa – 5 EUR;
6.3. Tirdzniecība ar alu un citu alkoholisko dzērienu - 10 EUR;
6.4. Pārtikas tirdzniecība līdz 10 m2 – 10 EUR;
6.5. Pārtikas tirdzniecība ar elektrības pieslēgumu līdz 10 m2 – 13EUR;
6.6. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem (bez alkohola) līdz 10 m2 - 10 EUR;
6.7. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem (bez alkohola) ar elektrības pieslēgumu līdz 10 m2 - 13 EUR;
6.8. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem (bez alkohola) 11-30 m2 15 EUR;
6.9. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem (bez alkohola) ar elektrības pieslēgumu 11-30 m2 - 15EUR;
6.10. Tirdzniecība ar pašu izgatavotiem amatniecības priekšmetiem, mājražotāju precēm par 1 m2 – 1 EUR;
6.11. Tirdzniecība ar pašu izaudzēta un ievākta produkcija – stādi, dārzeņi, graudaugi, augļi, meža veltes 1 m2n – 1 EUR;
6.12. Tirdzniecība ar dzīvniekiem par 1 m2– 1 EUR;
6.13. Tirdzniecība ar lietotiem sadzīves priekšmetiem, metālu un detaļām par 1 m2 – 1EUR;
6.14. Tirdzniecība ar lietotu apģērbu, apaviem par 3 m2– 1 EUR;
6.15. Tirdzniecība ar preci novietotu uz galda, saliekamās gultas, plauktiem, statīviem vai brīvi izliktu preci (uz zemes) par 1 m2– 1 EUR; tirdzniecība no telts, nojumes par 1 m2– 1 EUR, kur noteicošais ir tirdzniecības vietas garums, m:
no 1 līdz 2 m - 3 EUR;
no 3 m līdz 4 m - 5 EUR;
no 5 m līdz 6 m - 7 EUR;
no 7 m līdz 8 m - 10 EUR;
no 9 m līdz 10 m - 12 EUR;
no 11 m līdz 13 m - 15 EUR;
no 14 m līdz 18 m - 20 EUR;
no 19 m līdz 25 m - 25 EUR;
7. Precizēti ierašanās – vietu ieņemšanas laiki ikmēneša ielu tirdzniecībai:
aprīlis – septembris līdz plkst. 6.00;
oktobris – marts līdz plkst. 7.00.
8. Visas darbības, kuras attiecināmas uz ielu tirdzniecību Viļanu administratīvajā teritorijā ir saskaņojamas ar tirdzniecības administratoru vai pasākuma organizatoru.
Kārtības neievērošana un patvaļa var tikt administratīvi sodīta.


Kopš 1993. gada 1. maija katra mēneša otrajā svētdienā Viļānos notiek amatnieku tirgus, kur pulcējas pircēji un pārdevēji no tuvākas un tālākas apkaimes. Pircējiem tiek piedāvāts visplašākais preču klāsts, sākot no amatniecības izstrādājumiem, stādiem un apģērba, beidzot pat ar mājlopiem un mājputniem.

  • Pirmais tirgus – 1993.gadā Viļānu pilsētas stadionā sestdienā, bet, lai tas būtu izdevīgs arī lauku cilvēkiem, turpmāk tika pārcelts uz svētdienu.
  • Tirgus aizsācējs – bijušais Viļānu pilsētas mērs Juris Tučs
  • Pirmajā ziemā tirgošanās dažas reizes izmēģināta Viļānu vidusskolas teritorijā, bet jau pavasarī tirgus atgriezās ierastajā vietā un aprīlī pārsteidza ar vērienīgu lauksaimniecības tehnikas izstādi - pārdošanu
  • 1995. gadā tirgus iegūst nosaukumu – Amatnieku gadatirgus
  • Ik mēnesi rīkotais lielais tirgus budžetā ienes aptuveni 21 300 eiro (15 000 latu) gadā
  • Vasaras sezonā tirgū piedalās 300 – 400 tirgotāju no visas Latvijas

2013. gada 11. augustā ar jautro Andeli un jampadraci atzīmēja 20 gadu jubileju. Tirgotājus un tirgus apmeklētājus izklaidēja Viļānu amatierteātra "Kas ir, tas ir" dalībnieki, muzicēja, dziedāja un dejoja Viļānu novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. Tā aizsākās tirugs Anedeles tradīcija - tagad Andele, svinot pilsētas vai novada svētkus, tiek rīkota ik gadu augusta tirgus laikā pilsētas stadionā.

 
Daudzus gadus tirgus tika izvietots galvenajā Brīvības ielā un pilsētas stadionā, bet kopš 2010. gada 9. maija galvenā iela ir atvērta satiksmei. Tirgošanās ir atļauta Rēzeknes, Centrālajā un Raiņa ielā, kā arī Viļānu pilsētas stadionā. 
Lūdzam ievērot ikmēneša amatnieku gadatirgus teritoriju! Gadatirgus teritorijas neievērošanas gadījumā var tikt piemērots administratīvais sods. 


Vietu plāns Raiņa, Lauku iela - stādi, dzīvnieki, zemnieku produkcija.
Kontaktinformācija: Tirgus administratore Ērika Jermanova, t. 24864734

Informācijai: Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 60 "Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās"Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A