Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldības VPVKAC

Viļānu novada pašvaldības VPVKAC

Ātrāk, ērtāk, izdevīgāk – tāda ir Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) devīze, kas Viļānu novada pašvaldībā darbojas jau vairāk kā trīs gadus, sniedzot dažādus pakalpojumus Viļānu un kaimiņu novadu iedzīvotājiem.

VPVKAC tika izveidots ar mērķi taupīt iedzīvotāju laiku un viņu ērtībai sniegt iespējami daudzus pakalpojumus vienuviet. Tāpēc aicinām iedzīvotājus apmeklēt Viļānu novada VPVKAC un saņemt valsts un pašvaldības pakalpojumus vienuviet!

Šobrīd visā valstī darbojas 75 vienoti klientu apkalpošanas centri. Vērtējot VPVKAC darbu šī gada laika posmā līdz 3. ceturksnim, Viļānu novada VPVKAC ieņem augsto 5.vietu ar 221,4 sniegtajiem pakalpojumiem vidēji mēnesī. Līdz šim brīdim 2018.gadā Viļānu klientu apkalpošanas centrā tika sniegti aptuveni 2500 pakalpojumi. Lielākā daļa no tiem ir VSAA un VID pakalpojumi, kā arī praktiskas atbalsta funkcijas e-pakalpojumu izmantošanā un IKT infrastruktūras (dators, druka, skeneris utt.) izmantošana. Vērtējot Viļānu novada VPVKAC darbu 2018.gadā, mūsu klientu apkalpošanas centrs tiek atzīts par teritoriālo līderi sniegto pakalpojumu skaita ziņā tam 50km rādiusā esošo VPVKAC vidū. Visvairāk pieprasītie pakalpojumi Viļānu novada VPVKAC ir Valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumi (piemēram, darbnespējas situācijas pabalsti, dzimšanas situācijas pabalsti, miršanas situācijas pabalsti) un Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumi (gada ienākumu deklarācijas pieņemšana, elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa, pieteikšanās EDS lietošanai). No šī gada oktobra mēneša Viļānu VPVKAC ir ieviests arī e-asistenta pilotprojekts, kas var būt kā risinājums sniegto pakalpojumu efektīvai un produktīvai nodrošināšanai.

Lūdzam vērst uzmanību, ka gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadā gūtajiem ienākumiem būs iespējams iesniegt ne ātrāk kā no 2019. gada 1. marta. Vēl joprojām tiek pieņemtas gada ienākumu deklarācijas par 2015, 2016 un 2017 gadu. Valsts ieņēmumu dienests aicina arī fiziskās personas, kuras neveic saimniecisko darbību, iesniegt deklarāciju ērtāk un ātrāk, izmantojot EDS (elektroniskās deklarēšanas sistēmu), jo ikviens var kļūt par EDS lietotāju, izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID viedkarti.  Palīdzību ienākumu deklarācijas iesniegšanā varēs saņemt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Viļānu novada pašvaldībā, kas ietaupīs Jūsu laiku!

Deklarācijas iesniegšana elektroniski, izmantojot EDS, ir daudz vienkāršāka un ērtāka arī tādēļ, ka tajā automātiski tiek atspoguļota visa VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju, proti, nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Tāpat deklarācijā automātiski tiek atspoguļota arī tā informācija, ko par personas veiktajiem maksājumiem par izglītību VID būs iesniegušas mācību iestādes.

 

2018-12-18
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A