Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldības domes ārkārtas sēde notiks 2019. gada 13.maijā

Viļānu novada pašvaldības domes ārkārtas sēde notiks 2019. gada 13.maijā

Viļānu novada pašvaldība informē: domes ārkārtas sēde notiks 13. maijā plkst. 15.30 Viļānu novada pašvaldības zālē.

Sēdes darba kārtībā:

 1. Par projekta „Deju grīdas un mobilās skatuves (modulāra skatuves podestūra) iegāde Viļānu novada kultūras pasākumu organizēšanai” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu.
 2. Par projekta „Piedzīvojumu velotrases ierīkošana aktīvā laukuma atpūtai “ALA” teritorijā” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu.
 3. Par projekta „Babiņa prata, mazbērni mācās” modernizācija” apstiprināšanu.
 4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība” projektam „Bārnu veidota kina Boņuka breivdīnys”.
 5. Par grozījumiem 2018.gada 27.decembra lēmumā “Par zemes nomas līgumanoslēgšanu”.
 6. Par projekta „Sociālo pakalpojumu attīstība Viļānu novadā, ierīkojot dušas telpu un veļas mazgāšanas telpu Dekšāru pagasta pārvaldes telpās” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu.
 7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība” projektam „Vizuālā materiāla atspoguļošanas stacijas izveide Viļānu Mūzikas un mākslas skolas zālē”.
 8. Par nekustāmā īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Viļānu Sv.Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes projektam “Viļānu Sv.Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas vides pieejamības nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem“.
 10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Bokonu Bryuklenes” projektam „Ansambļa "Bokonu bryuklenes" materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”.
 11. Par dalību Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.
2019-05-13
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A