Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldība izsolē pārdod dzīvokli

Viļānu novada pašvaldība izsolē pārdod dzīvokli

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli nekustamo īpašumu – trīs istabu dzīvokli Celtnieku ielā 8-9, Viļānos, kadastra Nr.78179000744, ar kopējo platību 61,70 m2. Izsole notiks 2017.gada 6.martā plkst.14.00, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles nosacītā cena/ sākumcena – EUR 3000,00. Izsoles solis – EUR 300,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsole, līdz 2017.gada 6.martam plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.

Nodrošinājuma nauda EUR 300,00 un reģistrācijas nauda EUR 50,00 līdz 2017.gada 6.marta plkst.10.00 jāpārskaita uz Viļānu novada pašvaldības, reģ.Nr.90009114114, AS Swedbank kontu Nr. LV73HABA0551026165229, ar norādi „Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas nauda izsoles dzīvoklim – Celtnieku iela 8-9, Viļānos”, vai jāiemaksā Viļānu novada pašvaldības kasē.

Nosolītā cena nosolītajam jāsamaksā 30 dienu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu vai jānoslēdz nomaksas līgums.

Izsolāmais īpašums apskatāms tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 64662424. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.vilani.lv un Viļānu novada pašvaldības 1.6.kabinetā darba dienās darba laikā.

2017-01-27
Viļānu novada pašvaldība
Twitter Draugiem Facebook
A A A