Aktualitātes

Viļānu novada jaunieti – piedalies konkursā un laimē braucienu uz Igauniju

Viļānu novada jaunieši vecumā no 18 līdz 26 gadiem, kuri nokārtojuši autovadītāja tiesības laikā no 02.04.2011. līdz 31.05.2013., aicināti piedalīties konkursā par satiksmes noteikumiem un drošību Latvijā, Igaunijā un Krievijā.

Pareizi atbildot uz konkursa jautājumiem, 10 Viļānu novada jauniešiem būs iespēja laimēt braucienu uz Igaunijas pilsētu Viru un piedalīties starptautiskā satiksmes drošības kampaņas „Mīli dzīvi” norisē šā gada 7. – 8. septembrī. Ja pareizo atbilžu autoru skaits būs lielāks, veiksminieki tiks noskaidroti izlozes kārtībā. Brauciens būsbezmaksas, visi uzturēšanās, ēdināšanas un transporta izdevumi tiks segti.

Drošības kampaņa tiek rīkota Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta ELRI-109 „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros”/ „ESTLATRUS TRAFFIC” ietvaros.

Galvenais kampaņas mērķis ir izglītot jauniešus satiksmes drošības jomā un iepazīstināt ar satiksmes noteikumu atšķirībām Latvijā, Igaunijā un Krievijā.

KONKURSA JAUTĀJUMI

Pareizās atbildes uz konkursa jautājumiem sūtīt līdz šā gada 26. jūlijam uz e-pastu iveta.pizica@vilani.lv

2013-07-11
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A