Aktualitātes

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunumi

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunumi

Viļānu Mūzikas un mākslas skola turpina uzņemt izglītojamos 2014. /2015. mācību gadā. 

Ir izsludināta pieteikšanās uz daudzveidīgo mūzikas žanru apguves studiju "Vokāli instrumentālais ansamblis" (džeza bungas, basģitāra, solo ģitāra, sintezators, balss, citi instrumenti), pedagogs Vjačeslavs Pilipovs. Nodarbības notiks sestdienās. Dalības maksa tiks apstiprināta vēlāk. Atlase: 28. augustā plkst. 17:00. Aicinām pieteikties  pa tālruni 64662356 vai 26532699, vai e - pastu vilanims@yahoo.com  līdz 27. augustam. Dalībnieku vecums nav ierobežots.

2014./2015. mācību gadā Skolā tiek atvērta jauna profesionālās ievirzes izglītības programma - čella spēle. Aicinām apgūt šo skaisto, Viļānos maz dzirdēto mūzikas instrumentu!

Viļānu mūzikas un mākslas skola turpina uzņemt izglītojamos 2014./2015. m.g.

Profesionālās ievirzes izglītības programmās:

 Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle

 Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle

 Stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle

 Stīgu instrumentu spēle – ģitāras spēle

 Stīgu instrumentu spēle – čella spēle

 Pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle

 Pūšaminstrumentu spēle – klarnetes spēle

 Pūšaminstrumentu spēle – saksofona spēle

 Pūšaminstrumentu spēle – trompetes spēle

 Vokālā mūzika – kora klase

 Vizuāli plastiskā māksla

 Dejas pamati

 

Interešu izglītības programmās:

 Taustiņinstrumentu spēle - klavierspēle

Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle

 Stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle

 Stīgu instrumentu spēle – ģitāras spēle

 Stīgu instrumentu spēle – čella spēle

 Pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle

 Pūšaminstrumentu spēle – klarnetes spēle

 Pūšaminstrumentu spēle – saksofona spēle

 Pūšaminstrumentu spēle – trompetes spēle

 Vokālā mūzika – kora klase

 Vizuāli plastiskā māksla

 

Sagatavošanas klasē (5 - 6 gadus veci bērni)

Vispusīgas attīstības studijā bērniem no 3 gadu vecuma

No oktobra darbu sāks mākslas studijas.

Interešu izglītības programmās un studijās izglītojamo vecums nav ierobežots!

Mācību maksa profesionālās ievirzes izglītības programmās - par vienas programmas apguvi 11,00 EUR mēnesī, par 2 programmu apguvi 16.50 EUR mēnesī, atsevišķām iedzīvotāju grupām ir iespējams līdzfinansējuma samazinājums.

Mācību maksa interešu izglītības programmās, studijās un sagatavošanas klasē tiks apstiprināta Viļānu novada pašvaldības domes sēdē augustā.

Sekojiet līdzi informācijai Viļānu mūzikas un mākslas skolas MĀJAS LAPĀ.

Pieteikšanās pa tālruni 64662356 vai 26532699, vai rakstot uz e-pastu vilanims@yahoo.com

2014-08-18
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A