Vakances, sludinājumi, izsoles un zemes noma

Vakance: izpilddirektors

Vakance: izpilddirektors?v=1503093285

Viļānu novada pašvaldība aicina pretendentus pieteikties izpilddirektora vakancei. 

Vakance: plānošanas inženieris

Vakance: plānošanas inženieris?v=1503093285

Viļānu novada pašvaldība izsludina vakanci uz Plānošanas inženiera vietu. 

Viļānu novada pašvaldība pārdod nekustamo īpašumu

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu – „Tālumi”, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78980100407, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,4921 ha platībā. Izsole notiks 2017. gada 22. augustā plkst.14.15 Viļānu novada pašvaldības ēkā (Kultūras laukums 1A, Viļāni). Izsoles nosacītā cena/ sākumcena – EUR 680,00. Izsoles solis – EUR 50,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2017. gada 22. augusta plkst.10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti. Pirmpirkuma tiesības A/S „LIS Latgale”.

Viļānu novada pašvaldība pārdod nekustamo īpašumu

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu „Priedaine”, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78980100361, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78980090596 – 2,19 ha un 78980100361 – 0,8628 ha. Izsole notiks 2017. gada 22. augustā plkst.14.00, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles nosacītā cena/ sākumcena – EUR 5000,00. Izsoles solis – EUR 100,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2017. gada 22. augusta plkst.10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti. Pirmpirkuma tiesības A/S „LIS Latgale”.

Viļānu novada pašvaldība pārdod nekustamo īpašumu

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu – dzīvokli Celtnieku ielā 8-17, Viļānos, Viļānu nov., kadastra Nr.78179000729 ar kopējo platību 28,80 m2. Izsole notiks 2017. gada 22. augustā plkst.14.30, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles nosacītā cena/ sākumcena – EUR 1350,00. Izsoles solis – EUR 100,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2017. gada 22. augusta plkst.10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.

Izsolē pārdod valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 Brīvības ielā 25A

Izsolē pārdod valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 Brīvības ielā 25A?v=1503093285

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 Brīvības ielā 25A, Viļānos, Viļānu novadā – sākumcena EUR 1 480.00, nodrošinājums EUR 148.00, izsole notiks 10.08.2017. plkst. 11.30, pieteikšanās līdz 27.07.2017. plkst.16.00. 

Iznomā zemi Viļānu novadā

Iznomā zemi Viļānu novadā?v=1503093285

Viļānu novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu:

Viļānu novada pašvaldība pārdod nekustamo īpašumu

Viļānu novada pašvaldība pārdod nekustamo īpašumu?v=1503093285

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu – „Ontužāni”, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78900050007, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kad. apz. 78900050246 ar kopējo platību 10,45 ha.

Viļānu novada pašvaldība pārdod nekustamo īpašumu

Viļānu novada pašvaldība pārdod nekustamo īpašumu?v=1503093285

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu – „Tālumi”, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78980100407, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 0,4921 ha.

Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A