Vakances, sludinājumi, izsoles un zemes noma

Iznomā zemi Viļānu novadā

Iznomā zemi Viļānu novadā?v=1498398859

Viļānu novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu:

Iznomā zemi Viļānu novadā

Iznomā zemi Viļānu novadā?v=1498398859

Viļānu novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgu zemes gabalus:

Iznomā zemi Viļānu novadā

Iznomā zemi Viļānu novadā?v=1498398859

Viļānu novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu:

Viļānu novada pašvaldība izsolē pārdod nekustamo īpašumu

Viļānu novada pašvaldība izsolē pārdod nekustamo īpašumu?v=1498398859

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu – „Kūdriņa”, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78900030278, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 2,35 ha. Izsole notiks 2017.gada 10.jūlijā plkst.14.30, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles nosacītā cena/ sākumcena – EUR 3400,00. Izsoles solis – EUR 100,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2017.gada 10.jūlija plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti. Pirmpirkuma tiesības Mārim Zvīdriņam.

Viļānu novada pašvaldība pārdod izsolē dzīvokli

Viļānu novada pašvaldība pārdod izsolē dzīvokli?v=1498398859

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu – dzīvokli Raiņa ielā 12A-18, Viļānos, Viļānu nov., kadastra Nr.78179000741 ar kopējo platību 47,20 m2. Izsole notiks 2017.gada 10.jūlijā plkst.14.15, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles nosacītā cena/ sākumcena – EUR 2250,00. Izsoles solis – EUR 100,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2017.gada 10.jūlija plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.

Viļānu novada pašvaldība izsolē pārdod dzīvokli

Viļānu novada pašvaldība izsolē pārdod dzīvokli?v=1498398859

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu – dzīvokli Brīvības ielā 11-1, Viļānos, Viļānu nov., kadastra Nr.78179000815 ar kopējo platību 65,20 m2. Izsole notiks 2017.gada 10.jūlijā plkst.14.00, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles nosacītā cena/ sākumcena – EUR 2050,00. Izsoles solis – EUR 100,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2017.gada 10.jūlija plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.

Viļānu novada pašvaldība pārdod nekustamo īpašumu

Viļānu novada pašvaldība pārdod nekustamo īpašumu?v=1498398859

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu – „Ontužāni”, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78900050007, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kad. apz. 78900050246 ar kopējo platību 10,45 ha.

Viļānu novada pašvaldība pārdod nekustamo īpašumu

Viļānu novada pašvaldība pārdod nekustamo īpašumu?v=1498398859

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu – „Tālumi”, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78980100407, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 0,4921 ha.

Viļānu novada pašvaldība
Twitter Draugiem Facebook
A A A