Vakances, sludinājumi, izsoles un zemes noma

Iznomā zemi Viļānu novadā

Iznomā zemi Viļānu novadā?v=1490364305

Viļānu novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus:

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu „Rapši” Dekšāres pagastā

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu „Rapši” Dekšāres pagastā?v=1490364305

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu „Rapši” Dekšāres pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78480060512, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kad. apz. 78480060739 ar kopējo platību 2,16 ha.

Izsole notiks 2017.gada 10.aprīlī plkst.14.00 Viļānu novada pašvaldības ēkā (Kultūras laukums 1A, Viļāni). Izsoles nosacītā cena/ sākumcena – EUR 2750,00. Izsoles solis – EUR 100,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2017.gada 10.aprīlim plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti. Pirmpirkuma tiesības z/s „Zeimuļi”, reģ.Nr.42401004249.

Iznomā zemes gabala daļas Tevenānu ielā saimnieciskai darbībai un komercdarbībai (aktualizēts 15.02.2017.)*

Iznomā zemes gabala daļas Tevenānu ielā saimnieciskai darbībai un komercdarbībai (aktualizēts 15.02.2017.)*?v=1490364305

Viļānu novada pašvaldība, saimnieciskās un komercdarbības veikšanai, iznomā pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980070025 daļas 0,40 ha platībā un 0,97 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu (veicot kadastrālo uzmērīšanu iznomājamās teritorijas platība var tikt precizēta).

Vakance: projektu vadītājs

Vakance: projektu vadītājs?v=1490364305

Viļānu novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju. 

Viļānu novada pašvaldība izsolē pārdod dzīvokli

Viļānu novada pašvaldība izsolē pārdod dzīvokli?v=1490364305

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli nekustamo īpašumu – trīs istabu dzīvokli Celtnieku ielā 8-9, Viļānos, kadastra Nr.78179000744, ar kopējo platību 61,70 m2. Izsole notiks 2017.gada 6.martā plkst.14.00, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles nosacītā cena/ sākumcena – EUR 3000,00. Izsoles solis – EUR 300,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsole, līdz 2017.gada 6.martam plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.

Iznomā zemi Viļānu novadā

Iznomā zemi Viļānu novadā?v=1490364305

Viļānu novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus:

Iznomā zemi Viļānu novadā

Iznomā zemi Viļānu novadā?v=1490364305

Viļānu novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgus zemes gabalu:

Iznomā zemi Viļānu novadā

Iznomā zemi Viļānu novadā?v=1490364305

Viļānu novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus:

Viļānu novada pašvaldība
Twitter Draugiem Facebook
A A A