Aktualitātes

Skolotāju dienas pasākums — pašvaldība sveic novada skolotājus svētkos

Skolotāju dienas pasākums — pašvaldība sveic novada skolotājus svētkos

Kāda savāda, silta migla šorīt
Caur sirdi un domām kāpj acīs.
Kādus savādus vārdus – ilgi neteiktus – gribas sacīt
„Paldies par visu. Paldies.”

Katra oktobra pirmajā svētdienā, šogad 7. oktobrī, Latvijā tika svinēta Skolotāju diena. Par godu šīs profesijas pārstāvjiem Viļānu kultūras namā 12. oktobrī uz svinīgo pasākumu pulcējās novada izglītības iestāžu darbinieki.

Svētku apsveikumā Viļānu novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova un Izglītības un kultūras lietu speciāliste Ilga Morozova pateicās pedagogiem par viņu zināšanām, ilggadējo darbu, spēju aizraut un ieinteresēt bērnus, par profesijas nozīmi un ieguldījumu izglītības attīstības veicināšanā, spēku un vēlmi pārvarēt augstākos kalnus un prast dot iedvesmu spārnus to pārvarēšanā ikvienam bērnam.

Svinīgā pasākuma laikā Viļānu novada pašvaldības Pateicības rakstus un ziedus saņēma:

  • Viļānu vidusskolas pedagogi:

Maruta Ladusāne - par aktīvu piedalīšanos projektā «Kompetenču pieeja mācību saturā», profesionāli radošu darbību mācību un audzināšanas procesā, skolēnu zinātnisko darbu vadīšanu un sagatavošanu Latgales reģiona ZPD konferencei un par skolēnu augstiem sasniegumiem ķīmijas olimpiādēs;
Ināra Mežatuča- par aktīvu darbību projektā «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs», profesionāli radošu darbību mācību un audzināšanas procesā, par skolēnu augstiem sasniegumiem novadu fizikas olimpiādē;
Aina Mozule - par aktīvu piedalīšanos projektā «Kompetenču pieeja mācību saturā», profesionāli radošu darbību mācību un audzināšanas procesā, par skolēnu augstiem sasniegumiem novadu un valsts mēroga matemātikas olimpiādēs;
Ļubova Špundzāne - par aktīvu piedalīšanos projektā «Kompetenču pieeja mācību saturā», profesionāli radošu darbību mācību un audzināšanas procesā, par skolēnu augstiem sasniegumiem bioloģijas olimpiādēs un konkursos, par skolēnu pētniecisko darbu vadīšanu un sagatavošanu skolas minikonferencei «Skolēni eksperimentē» un par aktīvu piedalīšanos 8. starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konferencē;
Ilga Kroiča - par augstu pedagoģisko profesionalitāti un augstiem skolēnu sasniegumiem valsts un novada olimpiādēs un konkursos;
Iveta Stabulniece - par augstu pedagoģisko profesionalitāti, popularizējot savu pedagoģisko pieredzi dažādos valsts līmeņa pasākumos, par kvalitatīvu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanu;
Nataļja Volkova - par augstiem skolēnu sasniegumiem Latgales reģiona un novada olimpiādēs un konkursos;
Ilze Straujupe - par augstiem skolēnu sasniegumiem Latgales reģiona un novada olimpiādēs un konkursos;
Valentīna Kozule - par augstu pedagoģisko profesionalitāti, organizējot krievu valodas un literatūras skolotāju semināru Viļānu vidusskolā, kā arī par augstiem skolēnu sasniegumiem valsts un novada olimpiādēs un konkursos;
Valentīna Beitāne - par profesionālu ilggadēju darbu Viļānu vidusskolā un sekmīgu mazpulku kopas darba organizēšanu;
Nataļja Jakušonoka  - par augstiem skolēnu sasniegumiem un pieredzes popularizēšanu starptautiskajā līmenī.

  • Dekšāru pamatskolas skolotāja:

Inga Senkāne - par profesionālu, godprātīgu un radošu pieeju skolēnu izglītošanā.

  • Viļānu pagasta PII «Bitīte» metodiķe un skolotāja:

Rita Damba - par ieinteresētību un aktīvu iesaistīšanos kompetenču pieejā balstītas izglītības ieviešanā pirmsskolas izglītības iestādē.

  • Viļānu pilsētas PII:

Sandra Zdanovska - par ilggadēju un radošu darbu pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā;
Tatjana Parfjonova - par ilggadēju un radošu darbu pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā;
Tatjana Trokša - par ilggadēju un radošu darbu pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā.

Pateicības dāvanas un ziedi tika pasniegtas izglītības iestāžu direktoriem un vadītājiem:

  • Viļānu vidusskolas direktoram Pēterim Tretjukam;
  • Dekšāres pamatskolas direktorei Daigai Ceipiniecei;
  • Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktorei Intai Brencei;
  • Viļānu novada pašvaldības Sporta skolas direktoram Aleksejam Šlapakova;
  • Viļānu pilsētas PII vadītājai Janīnai Mičulei;
  • Viļānu pagasta PII “Bitīte” vadītājai Ārijai Strupišai.

Svētku koncertā un ballē pedagogus un apmeklētājus priecēja grupa “Galaktika”. Pasākuma noslēgumā ikviens svētku dalībnieks no pašvaldības saņēma garšīgu pārsteigumu – torti.

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Jeļena Barkāne

2018-10-15
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A