Aktualitātes

Skolotājai Annai Saukai 85 gadu jubileja

Klāt atkal viens burvis

Rudens.

Kļavas atmirdz kā gleznas.

Uguns

Ir tā, ko burvis iededz kokos.

Skatos

Un solos šo blāzmu dzīvo

Cauri lietavām, vējiem un lietavām

Savā dvēselē  ieburtu turēt.

Burvība

Mani saista un stiprina, un priecē!

(Dace Zvaigzne)

Vienā no skaistākajiem, košākajiem un bagātākajiem gada mēnešiem – oktobrī, pirms 85 gadiem pasaulē nāca Anna Sauka, skolotāja, kas Viļānu vidusskolā nostrādāja gandrīz divdesmit gadus. Viņa ir dzimusi 1931. gada 26.oktobrī Rēzeknes apriņķa Viļānu pagasta Kūkoju sādžā. 1954. gadā absolvēja Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtu vingrošanas specialitātē un kopš tā gada augusta kopā ar vīru Ivaru Sauku uzsāka darba gaitas Viļānu vidusskolā par fizkultūras skolotājiem.

Līdz viņu atnākšanai Viļānu vidusskolā tāds sporta veids kā basketbols nebija pazīstams. Viņi bija pirmie, kas iepazīstināja skolēnus ar šo sporta veidu. Sākums bija noliedzošs. Skolēni ar neuzticību pievērsās šim sporta veidam, bet ar laiku tas kļuva par iecienītu spēli. Turpmākajos gados basketbols kļuva tik populārs skolā, ka katra klase izveidoja savu komandu un piedalījās skolas iekšējās sacīkstēs. Augstākais sasniegums bija 4. vieta republikas vidusskolas basketbola sacensībās.

Tā kā skolotājas specializācija, beidzot Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtu, bija sporta vingrošana, tad liela vērība tika veltīta tieši šim sporta veidam. Viena no izcilākajām vingrotājām bija Jevdokija Orlova. Skolotāja Anna Sauka ar viņu sāka strādāt no 4. klases. Tādu vingrotāju – akrobāti, “ meiteni bez kauliem”, apbrīnoja ne tikai Viļānu, bet arī Rēzeknes iedzīvotāji. Neviens koncerts skolā un Viļānu kultūras namā, Rēzeknes pilsētā nenotika bez šīs sportiskās vingrotājas piedalīšanās. Tāpat regulāri uzstājās arī skolotājas sagatavotā sporta piramīdu grupa. Šie brīnišķīgie priekšnesumi visos skatītājos izraisīja prieku un apbrīnu.

Skolotājas darba laikā skolēni uzrādīja arī augstus sasniegumus vieglatlētikā. Daudziem jauniešiem sports kļuva par neatņemamu dzīves sastāvdaļu, daudzi izvēlējās ar sportu saistītas profesijas. Rajona skolu sacensībās Viļānu vidusskolas skolēni visās vecuma grupās parasti ieņēma vadošās vietas un piedalījās Latvijas PSR vidusskolu kausa finālsacensībā. Daudz skaistu brīžu piedzīvots, priecājoties par gūtajām uzvarām un labākajiem rezultātiem.

 Skolā darbojās ļoti spēcīga, skolotājas sagatavota tiesnešu kolēģija vieglatlētikā, basketbolā, volejbolā un galda tenisā. Viļānos tika organizētas daudzas sacensības un sacensību tiesāšanu nodrošināja tieši vidusskolas tiesnešu kolēģija, kurā darbojās skolēni, kas teicami tika galā ar tiesnešu pienākumiem visos sporta veidos.

Pirmajos darba gados fizkultūras stundas (pavasara un rudens) periodos notika laukā, bet pārējo laiku nepiemērotās telpās – skolas pirmā stāva gaitenī. Neskatoties uz grūtībām, skolotāja prata ieaudzināt mīlestību pret sportu un rezultāti vienmēr bija labi. Tikai 1969. gada novembrī tika atklāta jaunuzceltā sporta zāle. Strādājot skolā, tika iekārtots sporta stadions ar 250m garu skrejceļu, diviem augstlēkšanas, trīs tāllēkšanas, diviem lodes grūšanas sektoriem un mazais futbola laukums. Arī pilsētas stadions ir veltījums Viļānu pilsētai, jo tas tika izveidots pēc I. Saukas projekta.

 Skolotāja Anna Sauka vienmēr arī pati ir aktīvi darbojusies sporta dzīvē gan kā tiesnese Vissavienības vieglatlētikas sacensībās, gan kā republikas riteņbraucēju komandas dalībniece, gan kā sportiste pilsētas un rajona spartakiādēs. Viņai piemīt ļoti labas organizatores spējas, vienmēr bijusi prasīga pret skolēniem, kolēģiem un pati pret sevi. Patiesi mīl savu dzimteni Latviju ne tikai vārdos, bet arī darbos, jo aktīvi darbojas “Daugavas Vanagu” organizācijā. Viņa vienmēr ir rosinājusi ikvienu būt godīgam, nenoklusēt taisnību, prast dzīvi piepildīt ar saturu, prieku un darbu. 

Arī savu dzīvi skolotāja ir piepildījusi ar darbu, izaudzinājusi krietnus dēlus, bijusi draugs un padomdevējs saviem skolēniem, mūžīgais enerģijas eliksīrs kolēģiem un draugiem. Cilvēks ar ļoti gaišu auru, kas nekad nesūdzas par grūtībām, bet vienmēr saskata pozitīvo, prot iedvesmot un nepadoties, lai kādas grūtības un pārbaudījumi būtu jāpārvar. Katra tikšanās ar viņu ir prieka, labestības piepildīta. Patiesi priecājamies skolotāju redzēt Viļānu vidusskolā gan skolas salidojumos, gan pasākumos, klausīties viņas skaistajā balsī.

Skolotāja cauri dzīvei ir pratusi iznest nedziestošu uguntiņu acīs un sirdī, laikam jau tas burvīgais oktobra mēnesis ir devis skolotājai neizsīkstošu spēku, enerģiju un dzīvesprieku. Kad viss rudens skaistums sakritis uz zemes, rudens vēji noglauž vaigu un retas lietus lāses sit sejā, Viļānu vidusskolas kolektīvs pateicas par visu labo, ko skolotāja ir paveikusi, steidz sūtīt sirsnīgus sveicienus skaistajā dzīves jubilejā un vēl optimismu, dzīvessparu, stipru veselību, mīļu un tuvu cilvēku sirdssiltumu!

Viļānu vidusskolas kolektīva vārdā

direktora vietniece izglītības jomā Nellija Guda

2016-11-03
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A