Aktualitātes

Skolēni tikās ar priekšsēdētāju

Skolēni tikās ar priekšsēdētāju

30. maijā Dekšāru pamatskolas, Viļānu vidusskolas, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas, kā arī Viļānu novada pašvaldības Sporta skolas audzēkņi, kas ieguva godalgotas vietas un atzinības starpnovadu, Latgales reģiona un Latvijas mēroga olimpiādēs un sacensībās, bija aicināti uz tikšanos Viļānu novada pašvaldībā ar domes priekšsēdētāju Jekaterinu Ivanovu. 

Skolēniem pasniedza Atzinības rakstus un novēlēja arī turpmāk būt tikpat cītīgiem un gūt panākumus mācībās, mākslā, mūzikā un sportā. Pateicības vārdi tika veltīti arī pedagogiem un treneriem, kuru audzēkņi ieguva godalgotas vietas Latvijas un starptautiska mēroga olimpiādēs un sacensībās – Mārītei Naglei (Dekšāru pamatskola), Ļubovai Špundzānei un Ainai Mozulei (Viļānu vidusskola), Maijai Podniekai un Viktoram Bogdanovam (Viļānu Mūzikas un mākslas skola), Jeļenai Tarasovai un Andrejam Slavickim (Sporta skola).

Gan audzēkņi, gan pedagogi saņēma naudas prēmijas. Pavisam uz pasākumu tika aicināti vairāk nekā 50 Viļānu novada skolu audzēkņi un pedagogi. Novēlam, lai vasaras brīvlaiks kļūst labu atelpas brīdi un nes iedvesmu sasniegumiem nākamajā mācību gadā!

Margarita Isajeva

sabiedrisko attiecību speciāliste

2016-06-01
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A