Aktualitātes

Satina dziesmas kamolītī

Satina dziesmas kamolītī

Aprīļa beigās pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte” skanēja dziesmas – gan “Bitītes”, gan Viļānu pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi pulcējās, lai izdziedātu skaistas melodijas un sveiktu pavasari.  

Kā pastāstīja PII “Bitīte” vadītāja Ārija Strupiša, šim pasākums “Bitītē” norisinājās daudzus gadus, tomēr šis ir pirmais gads, kad piedalīties tajā tika uzaicināti arī Viļānu pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi. Plānojot pasākumus katram mācību gadam cenšamies, PII “Bitīte” kolektīvs mēģina tos dažādot, lai notiktu ne tikai tradicionālie, bet arī jauni pasākumi un nezustu bērnu interese un aizrautība.

Lai sagatavotos pasākumam, mūzikas skolotāja Vivita Skurule strādāja gandrīz ar katru audzēkni individuāli, gan agri no rīta, gan brīvajos brīžos starp nodarbībām.  Apmēram mēnesi notika mēģinājumi ar tiem bērniem, kuriem bija jāpiedalās koncertā.

Ar pasākumu bija apmierināti visi. Gandarīti bija mūzikas skolotāji, arī Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas pateicās par jauko pasākumu. Protams, patika arī bērniem, bet diemžēl visi dziedāt gribētaji netika uz skatuves, jo tad koncerts ieilgtu. Berniem patika arī mazās balviņas – ūdens svilpītes un atklātnītes pateicībā par piedalīšanos.

PII “Bitīte” kolektīvs priecātos, ja arī nākošgad notiks mazo dziedātāju koncerts, kurā varētu piedalīties arī citu pirmsskolas iestāžu dziedošie bērni. Sirsnīgus pateicības vārdus dalībnieki un “Bitītes” kolektīvs velta Vivitai Skurulei un “Bitītes” bijušajai audzēknei Nikai par pasākuma vadīšanu. 

2016-05-16
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A