Aktualitātes

Pulciņi Viļānu vidusskolas Bērnu un jauniešu centrā 2014./2015.m.g.

Pulciņi Viļānu vidusskolas Bērnu un jauniešu centrā 2014./2015.m.g.

2014./2015.m.g. Viļānu vidusskolas Bērnu un jauniešu centrs piedāvā darboties šādos pulciņos: vizuālās mākslas, floristikas, lietišķās mākslas, keramikas, šaha, 64 lauciņu dambretes pulciņos, kā arī 3.-4. klašu deju kolektīvā un 10.-12. klašu tautu deju kolektīvā. Pievienojies arī Tu! 

Vizuālās mākslas pulciņš ( skolotāja Aija Prauliņa)

Pulciņa nodarbībās audzēkņi apgūst krāsu mācības, kompozīcijas, lineārās un krāsu perspektīvas , zīmēšanas un gleznošanas pamatus, iepazīstas ar vizuālās mākslas tehnikām un materiāliem, to pielietošanas iespējam.  Pulciņa audzēkņi regulāri piedalās dažādos novada, valsts un starptautiskajos konkursos un izstādēs, radošajās darbnīcās un labdarības pasākumos.

Floristikas pulciņš ( skolotāja Elza Šarova )

Pulciņa nodarbībās audzēkņi strādā ar dabas materiāliem- ar dzīvajiem ziediem, lapām un dekoratīvajiem augiem rudenī un pavasarī , ar kaltētajiem  augiem, čiekuriem, zariņiem , saknēm, piepēm utt,, kā arī mākslīgajiem floristikas materiāliem ziemā. Regulāri kopā ar audzēkņiem skolotāja Elza Šarova veido svētku kompozīcijas, piedalās dažādās izstādēs un labdarības tirdziņos. Skolotājas Elzas Šarovas veidotie floristikas darbi veiksmīgi papildina Bērnu un jauniešu centra un Viļānu vidusskolas  interjeru. Šovasar Elza Šarova veidoja arī pilsētas noformējumu novada svētkos.

Lietišķās mākslas pulciņš ( skolotāja Ilze Skabe)

Pulciņa nodarbībās audzēkņi apgūst lietišķās mākslas pamatus, savos radošajos darbos izmantojot dzijas, papīru, pudeles, pērlītes, audumu , darina konfekšu pušķus, veido svētku kompozīcijas. Pulciņa audzēkņi piedalās izstādēs un konkursos.

Keramikas pulciņš ( skolotāja Aija Prauliņa )

Pulciņa audzēkņi  strādā ar dažādiem plastiskajiem materiāliem– plastilīnu, mālu, akmensmasu, porcelānu, stiklu u.c. Pulciņa nodarbībās skolēni apgūst zināšanas un iemaņas dažādu keramikas izstrādājumu izgatavošanā, apstrādāšanā, dekorēšanā. Ar saviem radošajiem darbiem pulciņa audzēkņi regulāri  piedalās dažādās izstādēs, konkursos, labdarības akcijās.

Šaha pulciņš ( skolotāja Tatjana Samuilova)

Pulciņa audzēkņi apgūst šaha spēles pamatus, pilnveido savas zināšanas un iemaņas šaha spēlē, piedalās sacensībās un turnīros. Pulciņā darbojas  divas grupas – viena , kuru apmeklē iesācēji un otra- ar padziļinātu apguvi.

64 lauciņu dambretes pulciņš ( skolotāja Tatjana Samuilova)

Pulciņa nodarbībās audzēkņi apgūst 64 lauciņu dambretes spēles noteikumus, spēles taktiku, regulāri piedalās dažāda mēroga sacensībās un turnīros.

3.-4. klašu deju kolektīvs  ( skolotāja Ilona Cvetkova) 

Mazie, atraktīvie dejotāji dejo dažādas latviešu tautas dejas, rotaļdejas. Piedalās skolas rīkotajos pasākumos, pilsētas un novada pasākumos. Katru gadu startē Rēzeknes apriņķa skolēnu deju skatē un piedalās pasākumā „Latvju bērni danci veda”. Šogad mācās 2015. gada skolēnu Dziesmu un deju svētku repertuāra dejas un aprīlī piedalīsies deju skatē.

10.- 12. klašu tautu deju kolektīvs ( Austrumlatgales profesionālās vidusskolas un Viļānu vidusskolas apvienotais TDK „Ritvari” ) ( skolotāja Ilona Cvetkova)

Kolektīvu veido dejotāji no divām dažādām skolām, taču visus viņus vieno viens – deja. Tikai kopīgas intereses un mērķis var radīt, saliedētu, draudzīgu, centīgu, progresīvu, radošu komandu- kolektīvu. Mūsu kolektīvā vienmēr valda pozitīva gaisotne, dejotāji katru mēģinājumu ir priecīgi viens otru satikt un vienmēr ir gatavi iemācīties kaut ko jaunu. Kolektīvs piedalās dažādos skolu organizētajos pasākumos, Viļānu pilsētas un novada pasākumos, Rēzeknes novada pasākumos, brauc uz dažādiem sadraudzība koncertiem pie citiem kolektīviem. Katru gadu piedalās Rēzeknes apriņķa deju skatēs. Pagājušo gadu veiksmīgi startēja pieaugušo deju skatē, kur ieguva II pakāpi un iespēju vasarā piedalīties XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos. Tas bija patīkams piedzīvojums, katram dejotājam atmiņā paliks neaizmirstamas izjūtas. Šogad jaunie dejotāji apgūst 2015. gada skolēnu Dziesmu un deju svētku deju repertuāru un jau šā gada aprīlī  startēs skatē.

Informāciju sagatavoja

Viļānu bērnu un jauniešu centra vadītāja

Aija Prauliņa

Tel. 64662645 

2014-08-29
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A