Projektu arhīvs

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Mūzikas programmās

Projekta nosaukums

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Mūzikas programmās

Projektu numurs

2018-1-MDM-M02031

EKK nosaukums

Saimnieciskie pamatlīdzekļi

Īstenošanas vieta

Viļānu Mūzikas un mākslas skola

Īstenošanas laiks

01.04.2018 – 15.06.2018

Mērķis

Ilgtermiņa mērķis:

Uzlabot mūzikas programmu materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties Yamaha saksofonu

Īstermiņa mērķi:

Uzlabot izglītības programmas “Saksofona spēle” audzēkņu mācību sasniegumus un konkursu rezultātus.

Uzdevums

iegādāties Yamaha alta saksofonu

Izdevumu pozīcija

Yamaha YAS -280 Alta saksafons

Projekta kopējais budžets

999.00 EUR

Viļānu novada pašvaldības finansējums

99.00 EUR

VKKF finansējums

900.00 EUR

Publicitāte

 

Viļānu novada projekcija

 

Projekta nosaukums

Viļānu novada projekcija

Identifikācijas nr.

17-01-AL15-A019.2202-000058

Programma

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Īstenošanas vieta

Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu nov.

Īstenošanas laiks

27.02.2018. - 27.07.2018.

Mērķis

iegādājoties multimediju tehnikas sistēmu, dažādot kultūras aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem, nodrošināt pilnvērtīgu Viļānu kultūras nama un Viļānu novadpētniecības muzeja sniegto pakalpojumu un produktu klāstu, organizējot nacionālos, reģionālos un vietējā līmeņa pasākumus

Galvenās aktivitātes

1. aktivitāte - lāzertehnoloģijas projektora un motorizēti nolaižama ekrāna iegāde Viļānu kultūras namam;

2. aktivitāte - tuvās distances projektora, pārvietojama trijkāja statīva ekrāna un portatīvā datora iegāde Viļānu novadpētniecības muzejam;

3. aktivitāte - kultūras pasākumu cikla „Viļānu projekcija” organizēšana

Projekta kopējais budžets

7205.80 EUR

Attiecināmo izmaksu summa

7000.00 EUR

Publiskais finansējums 

6300.00 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

700.00 EUR

Publicitāte

Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolā

Projekta nosaukums

Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolā

Identifikācijas nr.

4.2.2.0/17/I/036

Programma

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Īstenošanas vieta

Brīvības iela 44C, Viļāni, Viļānu novads

Īstenošanas laiks

21.12.2017.-20.03.2018.

Mērķis

veicot ieguldījumus Viļānu Mūzikas un mākslas skolā ēkā Brīvības ielā 44C, Viļānos, atbilstoši pašvaldības attīstības programmas prioritātēm U1.1.8.„Energoefektivitātes un siltināšanas pasākumi publiskajās ēkās un daudzdzīvokļu mājās" un U4.1.3. „Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība”, sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un samazināt siltumapgādes primārās enerģijas patēriņu Viļānu novada pašvaldībā par 51989kWh/gadā.

Galvenās aktivitātes

ēkas norobežojošo konstrukciju siltumnoturības uzlabošanas darbi un siltumapgādes infrastruktūras pārbūve

Projekta kopējais budžets

290539.00 EUR (t.sk. 85% ERAF 70430.00 EUR, 4,5 % Valsts budžeta dotācija 3 728.65 EUR, 10,5% Pašvaldības finansējums 8700.18 EUR)

Attiecināmo izmaksu summa

82 858.83 EUR

Publiskais finansējums 

82 858.83 EUR

(t.sk. publiskās attiecināmās izmaksas 82 858.83 EUR, publiskās neattiecināmās izmaksas 207 680.17 EUR)

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

8 700.18  EUR

Publicitāte

 

Tautas tērpu iegāde Dekšāres pagasta jauniešu deju kolektīvam

 

Projekta nosaukums

Tautas tērpu iegāde Dekšāres pagasta jauniešu deju kolektīvam

Identifikācijas nr.

Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000034

Programma

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Īstenošanas vieta

Viļānu nov. Dekšāres pag., Dekšāres, Nākotnes iela 6

Īstenošanas laiks

30.06.2017. - 30.01.2018.

Mērķis

Dekšāres pagasta iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, iegādājoties tautas tērpu komplektu jauniešu deju kolektīvam.

Galvenās aktivitātes

1. aktivitāte - Latgales novada tautas tērpu izgatavošana.

2. aktivitāte - dalība vārda ielīgošanas pasākumā "Dejojam par prieku" Dekšāres pagastā 2018.gada jūnijā un Viļānu pilsētas 90 gadu jubilejas svinībās 2018. gada augustā

Projekta kopējais budžets

4951.32 EUR

Attiecināmo izmaksu summa

4951.32 EUR

Publiskais finansējums 

4951.32 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

495,13 EUR

Publicitāte

 

Sekmēt muzeja nozares attīstību, izveidojot patstāvīgo ekspozīciju Latgales un tās iedzīvotāji XIX gs. Poļu pētnieces Stefānijas Uļanovskas etnogrāfis...

 

Projekta nosaukums

Sekmēt muzeja nozares attīstību, izveidojot patstāvīgo ekspozīciju Latgales un tās iedzīvotāji XIX gs. Poļu pētnieces Stefānijas Uļanovskas etnogrāfiskajos darbos atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām

Identifikācijas nr.

2017-1-KMA-M04017-P

Programma

Muzeju nozares attīstības programma

Īstenošanas vieta

Viļānu novadpētniecības muzejs

Īstenošanas laiks

11.04.2017. - 31.12.2017.

Mērķis

Sekmēt Viļānu novadpētniecības muzeja attīstību, konkurētspēju, paplašinot Nacionālā muzeja krājuma izpētes un izpētes rezultātu izmantošanas iespējas atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām

Galvenās aktivitātes

Izveidota jauna ekspozīcija, uzstādīts audio atskaņotājs - pasaku audio versija četrās valodās: latviešu, latgaliešu, poļu un krievu

Projekta kopējais budžets

5704.35 EUR

Attiecināmo izmaksu summa

5704.35 EUR

Publiskais finansējums 

5704.35 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

3704.35 EUR

Publicitāte


Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A