Projekti

Viļānu novada pašvaldības projekti

Programma Projekta Nr. Nosaukums
Īstenošanas termiņš Statuss
Mūzikas un dejas mākslas nozares mērķprogrammas
2018-1-MDM-M02031  Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Mūzikas programmās 

01.04.2018.

15.06.2018. 

Noslēdzies
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
 
 17-01-AL15-A019.2202-000058  Viļānu novada projekcija

27.02.2018.

-

27.07.2018. 

 Apstiprināts
 Eiropas Reģionālās attīstības fondsAttēlu rezultāti vaicājumam “Eraf” 4.2.2.0/17/I/036 Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolā

21.12.2017.

-

20.03.2018. 

 Apstiprināts
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
17-01-AL15-A019.2202-000034 Tautas tērpu iegāde Dekšāres pagasta jauniešu deju kolektīvam

 19.02.2018.

-

30.08.2018.

 Apstiprināts
Muzeju nozares attīstības programma 2017-1-KMA-M04017-P Sekmēt muzeja nozares attīstību, izveidojot patstāvīgo ekspozīciju Latgale un tās iedzīvotāji XIX gs. Poļu pētnieces Stefānijas Uļanovskas entnogrāfiskajos darbos atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām

11.04.2017.

-

31.12.2017.

Noslēdzies

 

VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA


EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS 

ESTLATRUS  
EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS
  •  
LATVIJAS VIDES INVESTĪCIJU FONDS  
 LAT-LIT-BEL  
EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI  
KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS  
NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRA  
KULTŪRAS MINISTRIJA  
VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS  
LRAA, VKKF, LVM  
Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A