Pieņemtie lēmumi par būvatļaujas izdošanu

Pieņemtie lēmumi par būvatļaujas izsniegšanu

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

 

Objekta nosaukums

Iecerētās būves veids

Lēmums par būvatļauju vai atteikumu izsniegt būvatļauju

Būvatļauja

stājas spēkā

Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

(BL 15.panta otrajā daļā minētajā gadījumā)

Būvatļaujas nosacījumu grozījumi

(BL 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 daļā minētajā gadījumā)

Nr.

Datums

Saturs

Datums

Datums

Malta-Broki-Lielie Tuči-Lucāni-Krisceļi

Pašvaldības autoceļa  “Malta-Broki-Lielie Tuči-Lucāni-Krisceļi” pārbūve

Pārbūve

18

18.07.2018

Izdot

24.07.2018.

 

 

“Čibisi”, Notra, Viļānu pagasts, Viļānu novads

Lauksaimniecības nojumes būvniecība

Jauna būvniecība

28

06.09.2018.

Izdot

17.09.2018.

   

Brīvības iela 28, Viļāni

“Viļānu pilsētas stadiona pārbūve” I kārta

Pārbūve

34

14.11.2018.

Izdot

21.11.2018.

   

Brīvības iela 28, Viļāni

“Viļānu pilsētas stadiona  pārbūve” II kārta Pārbūve 34 14.11.2018. Izdot 21.11.2018.    

Ceriņu iela 11, Viļāni

“Atpūtas mājas un saimniecības ēku būvniecība” Jauna būvniecība 38 13.12.2018. Izdot 21.12.2018.    

“Stiuriņi”,Sokolku pagasts, Viļānu novads

“Dzīvojamās mājas un garāžas būvniecība” Jauna būvniecība 39 19.12.2018. Izdot 20.12.2018.    

“Ozoli”, Rimši Viļānu pagasts, Viļānu novads

Vasaras mājas būvniecība Jauna būvniecība 3.12.6.1./2 09.01.2019 Izdot 11.01.2019.    
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A