Pieņemtie lēmumi par būvatļaujas izdošanu

Pieņemtie lēmumi par būvatļaujas izdošanu

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

 

Objekta nosaukums

Iecerētās būves veids

Lēmums par būvatļauju vai atteikumu izsniegt būvatļauju

Būvatļauja

stājas spēkā

Nr.

Datums

Saturs

Raiņa iela 23 k-1,Viļāni

Tirdzniecības centra telpu pārbūve

Pārbūve

17

13.07.2018.

Izdot

17.07.2018.

Viļānu novada Viļānu pagasta “Lapas 1”

Divu malkas kalšu un apkures katla novietošana

Jauna būvniecība

19

18.07.2018.

Izmaiņas būvatļaujā

19.07.2018.

Brīvības iela 6, Viļāni

Veikala ēkas pārbūve par dzīvojamo māju ar veikala telpām

Pārbūve

21

25.07.2018.

Izdot

07.08.2018.

 Viļāni

Viļānu ūdenssaimniecības attīstības 4.kārta.Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes attīrīšana un uzlabošana, un pieslēgšanās iespēju nodrošināšana Viļānos

Jauna būvniecība

25

15.08.2018.

Izdot

17.08.2018.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A