Aktualitātes

Panākumu atslēga - neatlaidība un mērķtiecība

Panākumu atslēga - neatlaidība un mērķtiecība

Jau vairāk kā piecu gadu garumā šie ir galvenie dzinējspēki Viļānu vidusskolas skolēniem ceļā uz panākumiem, personīgo izaugsmi un attīstību, jo kopš 2009.gada Viļānu vidusskola aktīvi iesaistās projektā „Panākumu Universitāte” – profesionālās pilnveides izglītības programmā, kas sniedz jauniešiem iespēju iepazīt veiksmīgu un sabiedrībā pazīstamu personību dzīvi, biznesa pieredzi, kā arī attīsta prasmi gūt personīgos panākumus. Šogad par izglītības iegūšanu Panākumu Universitātē izsniegtas apliecības 15 Viļānu vidusskolas 10. – 12.klašu skolēniem. 

Kā pastāstīja projekta vadītāja Viļānu vidusskolas skolotāja un psiholoģe Elizabete Birule, jauniešiem šī ir lieliska iespēja divu gadu garumā iegūt papildus izglītību tādās jomās kā uzņēmējdarbība, psiholoģija un citās, un mācību noslēgumā saņemt arī apliecību, kas savukārt apstiprina izglītības iegūšanu un sniedz topošajam studentam dažādas prioritātes, stājoties augstskolā.

Kopumā Panākumu Universitātē iesaistījušies 42 Viļānu vidusskolas 8. – 12.klašu skolēni. Sešas reizes gadā skolēni dodas uz Rīgu, lai piedalītos lekcijās un radošajās darbnīcās, kuras vada sabiedrībā zināmas un veiksmīgas personības – Dita Lūriņa, Aina Poiša, Baiba Sipeniece – Gavare, Ints Teterovskis, Mārtiņš Sirmais, Uldis Lepers, Māris Grigalis, Aigars Kalvītis un daudzi citi. Viņi dalās savā dzīves pieredzē, tādā veidā stimulējot jauniešus darboties – būt neatlaidīgiem, iemācīties nebaidīties, apgūt prezentēšanas prasmes, kā arī būt drošiem un pārliecinātiem par savām spējām. Radošajās darbnīcās galvenokārt iepazītas un apskatītas tādas tēmas kā tūrisms, jurisprudence, sabiedriskās attiecības, uzņēmējdarbība, kā arī minēto nozaru profesiju aspekti un iespējas. Paralēli lekcijām, kas paredzētas jauniešiem, notiek arī lekcijas pedagogiem – galvenais uzsvars likts uz konkurētspējīgas personības veidošanu.

Katru gadu noslēdzoties mācību procesam, Panākumu Universitātē ikvienam tās dalībniekam ir iespēja pildīt noslēguma testu, kurā jāatbild uz dažādiem jautājumiem par lekcijās apgūtajām tēmām, lai cīnītos par iespēju iegūt mācību maksas atlaidi pirmajam mācību gadam, iestājoties biznesa augstskolā „Turība”. Jāatzīmē, ka starp 160 jauniešiem, kas pildīja šo testu, mācību maksas atlaidi 25% apmērā ieguva arī Viļānu vidusskolas 10.klases skolēns Kristaps Mežatučs, atbildot pareizi uz 39 jautājumiem no 60 iespējamajiem. Kā pastāstīja Kristaps, tests grūtības nesagādājis, ja apmeklētas visas lekcijas. Kristaps šobrīd ir izvēles priekšā, jo palikuši vēl divi gadi līdz vidusskolas beigšanai.

Panākumu Universitātes sadarbības partnere – Eiropas Tālmācības vidusskola sadarbojas vairākām Latvijas augstskolām, kuras piedāvā atlaides studiju maksas segšanai skolēniem, kuri absolvē Panākumu Universitāti – Rēzeknes Augstskola, RSEBA, Alberta Koledža un citas.

Projekta dalībnieki dalījās gūtajos iespaidos:

Svetlana Manuilova (10.kl.): „Lekcijas ļoti patika. Tajās apgūtās zināšanas lika apzināties to, ka nav jābaidās izteikt savu viedokli un prezentēt sevi plašākai publikai. Ir motivācija darboties. Šīs mācības var salīdzināt ar teātra sportu – jāimprovizē un jāuzņemas atbildība par saviem vārdiem un rīcību.”

Jolanta Sondore (12.kl.): „Mācību apguve Panākumu Universitātē ir lielisks ieraksts CV, pašizaugsme, pieredze, jo ir, no kā mācīties un tas ir liels ieguvums jauniešiem.” Jolanta ir arī šī gada vidusskolas absolvente un izlaidumā saņems divas apliecības – par vidējās izglītības iegūšanu Viļānu vidusskolā, kā arī par Panākumu Universitātē iegūto izglītību.

„Viļānieši lekcijās vienmēr ir ļoti aktīvi, uzdodot jautājumus un diskutējot”, tā par jauniešu aktivitāti stāsta skolotāja Anita Vulāne.

Atzinīgi Panākumu Universitātes nepieciešamību un labumu, ko tā sniedz jauniešiem, novērtē arī vecāki: „Šāda veida mācības jauniešiem ir lieliska iespēja izpausties, kļūt drošākiem un atvērtākiem. Caur sabiedrībā pazīstamu cilvēku pieredzi, jaunieši var izzināt sevi, apzināties savas prasmes un to, kā tās izmantot savā profesionālajā izaugsmē”, sacīja 9.klases skolnieces Viktorijas mamma Iveta Piziča.

Katru gadu pirmā nodarbība parasti norisinās kādā Latvijas uzņēmumā, tādā veidā sniedzot iespēju praktiski redzēt un iepazīties ar tā darbības sfēru, un palūkoties, kā notiek ikdienas darbs.

„Lai iesaistītos projektā, skolēniem ir jāveic gada maksa, un šajā ziņā liels atbalsts ir vecāki. Par transportu gādā Viļānu novada pašvaldība, par ko mēs - projekta dalībnieki – gan skolēni, gan pedagogi izsakām lielu pateicību. Gribētāju iesaistīties Panākumu Universitātē ir daudz, bet, lielā mērā, to, cik skolēni tiek uzņemti, ir atkarīgs no tā, cik daudz skolēnu vienā reizē ir iespējams aizvest, tāpēc, mēs ļoti ceram, ka arī turpmāk mums veidosies veiksmīga sadarbība ar pašvaldību, risinot transporta jautājumus. Skolēniem, kuri vēl tikai domā, vai iesaistīties projektā, vēlu nebaidīties riskēt, darboties, mācīties, attīstīties un paņemt no tā sev vajadzīgo, jo tā nav tikai izklaide, bet gan nopietns darbs”, tā E.Birule.

Viļānu vidusskolas direktora vietniece mācību darbā Nellija Guda atzinīgi novērtē skolēnu panākumus, jo, viņasprāt, Panākumu Universitāte sniedz iespēju tās dalībniekiem augt kā personībām, būt konkurētspējīgākiem darba tirgū, un, neraugoties uz bezdarba situāciju valstī, nezaudēt optimismu ceļā uz mērķu un ieceru īstenošanu. „Lepojamies, ka Viļānu vidusskola ir viena no retajām Latgales skolām, kura piedāvā saviem skolēniem šādu iespēju. Šāda veida izglītība viņus pilnveido, motivē mācīties, uzdrīkstēties un māca prasmi komunicēt un sadarboties, lai veidotu sekmīgu karjeru. Paldies Viļānu novada pašvaldībai par palīdzību transporta nodrošināšanā, kā arī projektā iesaistītajām skolotājām par uzņēmību un darbošanos – projekta vadītājai Elizabetei Birulei, kā arī skolotājām Ainai Mozulei un Anitai Vulānei.” 

Attēlā: No kreisās puses - skolotāja Anita Vulāne, dalībnieki: Diāna Skangale, Lūcija Stafecka, Svetlana Manuilova, Laura Sermā, Jolanta Sondore, projekta vadītāja Elizabete Birule, dalībnieks Kristaps Mežatučs un skolitāja Aina Mozule.

   

Informāciju sagatavoja

Sigita Āboliņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

2014-06-05
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A