Kontakti

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

Amats Vārds, uzvārds Kontaktinformācija  E-pasts

Domes priekšsēdētāja

Jekaterina Ivanova Apmeklētāju pieņemšana:
Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
 

Domes priekšsēdētājas vietniece

Daiga Ceipiniece Tālrunis: 64640146  

Izpilddirektors

Andris Stafeckis

Tālrunis: 64662239
Apmeklētāju pieņemšana:
Otrdienās no plkst.8.00-12.00
Piektdienās no plkst.8.00-12.00

 

Kancelejas vadītāja

Anna Strode

 Tālrunis: 64628033

novads@vilani.lv 

Juriste Marija Šļomina Tālrunis: 64662953  
Galvenā grāmatvede Irēna Stafecka Tālrunis: 64662026 irena.stafecka@vilani.lv 
Algu grāmatvede Dace Spila Tālrunis: 64605837  
Nodokļu administratore Inna Ruba Tālrunis: 64628032  

Kasiere

Jekaterina Cvetkova

Tālrunis: 64628032
Apmeklētāju pieņemšana:
Darba dienās 8.00-12.00; 13.00-16.00

 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Mārīte Ikauniece Tālrunis: 64628034, 22386435 marite.ikauniece@vilani.lv 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Liāna Čertogonova Tālrunis: 64662089  dzimtsaraksti@vilani.lv
Sociālais dienests  
Dienesta vadītāja Daila Strupiša Tālrunis: 64605830, 24844861 daila.strupisa@vilani.lv 
Sociālā darbiniece Aija Āboliņa Tālrunis: 26616884  
Sociālā darbiniece Ineta Kalniņa Tālrunis: 64628036, 27124933 ineta.kalnina@vilani.lv 
Sociālās palīdzības organizatore Marija Stafecka Tālrunis: 26680014  
Sociālā darbiniece Alla Stiuka Tālrunis: 26695551 alla.stiuka@vilani.lv 
Sociālās palīdzības organizatore Ieva Elste Tālrunis: 64628036  
Sociālā darbiniece Sokolku pagastā Ināra Repša Tālrunis: 64640376  
Sociālā darbiniece Dekšāres pagastā Mārīte Vīča Tālrunis: 64640148 marite.vica@vilani.lv 
 Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļa  
Nodaļas vadītāja Iveta Piziča Tālrunis: 64628031  iveta.pizica@vilani.lv
Projektu vadītāja Karmena Kotāne Tālrunis: 64662086 karmena.kotane@vilani.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Jeļena Litvjakova Tālrunis: 64662086 jelena.litvjakova@vilani.lv
Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska Tālrunis: 64662086  agnese.rudzinska@vilani.lv
Plānošanas inženiere  Līga Strode Tālrunis:  64662086 liga.strode@vilani.lv
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
 Klientu apkalpošanas speciāliste  Jūlija Krilkova

Tālrunis: 64662082 , 27875773
Adrese: Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650
Darba laiks: darba dienās 8.00-12.00;13.00-17.00

vilani@pakalpojumucentri.lv  
 Speciālisti
Nekustamā īpašuma speciāliste Lidija Kuzņecova

Tālrunis: 64662424

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Dekšāres pag. pārvaldē: 
otrdienās no plkst.8.00 līdz 12.00
Apmeklēju pieņemšanas laiks Sokolku pag. pārvaldē:
trešdienās no plkst.8.00 līdz 12.00
lidija.kuznecova@vilani.lv 
Izglītības un kultūras lietu speciāliste Ilga Morozova Tālrunis: 64605833 izglitiba@vilani.lv 
Lauku attīstības speciāliste Zoja Golovļova Tālrunis: 26088854
Apmeklētāju pieņemšanas laiks
 
Iedzīvotāju deklarēšanas speciāliste Anna Nazarova Tālrunis: 64605831  
Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns Tālrunis: 26407705 vasilijs.arbidans@vilani.lv 
Darba aizsardzības speciāliste Silvija Vecstaudža Tālrunis: 26641396 silvija.vecstaudza@vilani.lv 
Ielu tirdzniecības administratore Ērika Jermanova Tālrunis: 24864734  tirgus@vilani.lv
Datoru un datortīklu administrators Vasīlijs Soloveiko   vasilijs.soloveiko@vilani.lv

Labiekārtošanas darbu administratore

Marija Indāne Tālrunis: 29364254  
Pilsētas kapu uzraugs Biruta Spila Tālrunis: 26882875  

Viļānu novada pašvaldības policists

 Jānis Stafeckis

Tālrunis: 29689874
Apmeklētāju pieņemšana:
Otrdienās no plkst.9.00-10.00
Liepu ielā 2A, Viļānos

 

 

Vārds *
E-pasts *
Tēma *
Teksts *
Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A