Aktualitātes

Konkurss «Latvijas Labākais tirgotājs 2018»

Konkurss «Latvijas Labākais tirgotājs 2018»

Latvijas Tirgotāju asociācija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību tradicionāli rīko ikgadējo konkursu “Latvijas Labākais tirgotājs 2018”. Konkurss ir demokrātisks bezpeļņas pasākums, kura galvenie mērķi ir panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras paaugstināšanu, tirgotāju un krodzinieku profesionalitātes pieaugumu, kā arī popularizēt labākos tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu uzņēmumus un to darbiniekus. Konkurss noris divās kārtās.

Pirmo kārtu organizē pašvaldības līdz 2018. gada 2.augustam.
Novadu vai pilsētu labākos tirgotājus var noteikt sekojošos veidos:
a) organizēt reģionālo konkursu;
b) patstāvīgi izvirzīt labākos objektus – pēc jūsu rīcībā esošām ziņām par tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu objektiem, kas ir guvuši pozitīvas atsauces no patērētājiem;
c) veicot patērētāju aptauju.
Lūdzam pašvaldību rast iespēju izcelt labākos uzņēmumus savos masu informācijas nesējos.
Konkursa dalībnieks var būt jebkurš Latvijas tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu uzņēmums. Vērtēšana notiek atbilstoši konkursa dalībnieku specifikai. Galvenās kritēriju grupas ir apkalpošanas kultūra, iekārtojums, preču klāsts, kārtība un tīrība, speciālie piedāvājumi un informācija. Labākos objektus pašvaldības izvirza konkursa otrai kārtai.

Otro kārtu organizē Latvijas Tirgotāju asociācija. Tajā piedalās:
a) novadu un pilsētu konkursu 1.kārtas uzvarētāji;
b) novadu un pilsētu pašvaldību izvirzītie labākie objekti;
c) individuāli pieteiktie objekti.
Konkursa dalībnieki iegūst:
a) ekspertu vērtējumu un rekomendācijas;
b) reģiona un valsts mēroga popularizēšanu;
c) diplomu un tiesības izmantot konkursa atribūtiku sava uzņēmuma reklāmās;
d) reklāmu žurnālā „SPENDit” („Latvijas Tirgotājs”) un LTA mājās lapā.

Katru gadu ir virkne pašvaldības, kas aktīvi iesaistās konkursa organizēšanā savā rajonā un finansiāli atbalsta savējos (sedzot dalības maksu) konkursā vai arī finansiāli atbalsta ekspertu komisijas darbu sava rajona uzņēmumu izvērtēšanā. Aicinām arī Jūs pārņemt šo pozitīvo praksi, kas ļauj labākajiem reģiona uzņēmumiem pieradīt sevi valsts līmeņa konkursā.
Papildus informācija LTA mājas lapā www.lta.lv vai pa tālruni 67297372.

1. kārtas nolikums
Anketa

2018-07-04
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A