Komisijas

Viļānu novada domes izveidotās komisijas atsevišķu pašvaldības funkciju veikšanai

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punktu un finanšu komitejas ieteikumus, Viļānu pašvaldības novada dome ievēlējusi sekojošas komisijas:

 Komisija

 Komisijas sastāvs

Sociālā un dzīvokļu komisija

 1. Anna Nazarova
 2. Jevdokija Šlivka
 3. Marija Gritāne
 4. Alla Stiuka
 5. Guntars Arbidāns

Sporta komisija

 1. Aleksejs Šlapakovs
 2. Daiga Ceipiniece
 3. Artis Malta

Ārkārtas situāciju komisija

 1. Vasīlijs Arbidāns
 2. Jānis Benislavskis
 3. Zoja Žugunova
 4. Dainis Igaunis

Privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija

 1. Lidija Kuzņecova
 2. Inga Zunda
 3. Jevdokija Šlivka
 4. Ināra Juste
 5. Marija Šļomina

Ētikas komisija

 1. Felicija Leščinska
 2. Inta Brence
 3. Daila Strupiša
 4. Ilze Valeniece
 5. Ārija Moisejeva
 6. Elizabete Birule

Kultūras komisija

 1. Margarita Cakula
 2. Ilze Valeniece
 3. Inese Stepāne
 4. Zoja Žugunova
 5. Inta Brence
 6. Ilga Morozova

Iepirkumu komisija

 1. Iveta Piziča
 2. Marija Šļomina
 3. Jevdokija Šlivka
 4. Guntars Arbidāns
 5. Ārija Moisejeva
 6. Dmitrijs Orlovs
 7. Gita Kalniņa

Administratīvā komisija

 1. Dmitrijs Orlovs
 2. Andris Stafeckis
 3. Valentīna Vaivode
 4. Felicija Leščinska
 5. Silvija Vecstaudža

Saimniecisko lietu komisija

(izveidota pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.d. 24.punktu un 61.panta 3.d.)

 1. Arnolds Pudulis
 2. Jānis Benislavskis
 3. Vasīlijs Aribidāns
 4. Zoja Žugunova
 5. Lidija Kuzņecova
 6. Juris Galerijs Vidiņš
 7. Inga Zunda
 8. Marija Indāne

Komisija lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi

 1. Lidija Kuzņecova
 2. Irina Klimanova
 3. Inna Ruba
 4. Alla Stiuka
 5. Marija Šļomina
Viļānu novada pašvaldība
Twitter Draugiem Facebook
A A A