Kalendārs 05.10.2017

Seminārs mežu īpašniekiem

Laiks: 5. oktobrī plkst.10.00

Vieta: Dekšāres pagasta pārvaldes zāle, Dekšāres

Apraksts: seminārs "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā". Semināru vadīs A.Apeinis

Uzlabojot lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāti

Viļānu novada Sokolku pagastā biedrība ‘’Odziņa”  ir  īstenojusi projektu            Nr.17-01-AL15-A019.2202-000018     „Biedrības “Odziņa” materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”.  Projekts tika īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.     

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A