Aktualitātes

Jauns regulējums personas koda veidošanā

Jauns regulējums personas koda veidošanā

Tieslietu ministrija informē, ka š.g. 1. jūlijā stāsies spēkā grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā par personas koda piešķiršanu.

No š.g. 1. jūlija, stājoties spēkā jaunajam regulējumam:

  1. personas kods tiks veidots no vienpadsmit cipariem (ciparu skaits personas kodā nemainās), nodrošinot personas kodu neatkārtošanos;
  2. personas koda pirmie cipari būs "32", bet pārējie cipari būs sistēmas automātiski ģenerēti nejauši cipari no "0" līdz "9". Personas nevarēs izvēlēties sev vēlamo vienpadsmit ciparu kombināciju, to automātiski ģenerēs sistēma;
  3. pirmos sešus ciparus no pārējiem pieciem cipariem atdalīs ar defisi (tāpat kā tas ir šobrīd). Atbilstoši minētajam, personas koda pirmā daļa vairs nesaturēs personas dzimšanas datus.

Visiem bērniem, kuru dzimšanas fakts tiks reģistrēts no 1. jūlija, personas kods tiks ģenerēts, ievērojot jauno regulējumu personas koda veidošanā (personas koda pirmā daļa nesaturēs bērna dzimšanas datus), neatkarīgi no tā, vai bērns ir dzimis pirms 1. jūlija (pirms grozījumu spēkā stāšanās). Bērna personas kods tiek ģenerēts un piešķirts bērna dzimšanas fakta reģistrācijas brīdī. Vecāki nevarēs izvēlēties, vai bērna personas kodu ģenerēt, norādot dzimšanas datus - atbilstoši šī brīža regulējumam, vai pēc jaunā regulējuma, proti, visiem personas kods tiks ģenerēts atbilstoši jaunajam regulējumam, nenorādot dzimšanas datus.

Tāpat likumprojekts paredz, ka persona, kurai personas kods piešķirts līdz 2017.gada 30. jūnijam (ieskaitot), sākot ar 2017. gada 1. jūliju, būs tiesīga vienu reizi lūgt, lai maina tai piešķirto personas kodu uz tādu personas kodu, kurā netiek norādīts dzimšanas datums, personīgi iesniedzot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei iesniegumu. Par iesnieguma iesniegšanu personas koda maiņai valsts nodeva netiek noteikta.

Papildus jāuzsver, ja personas kods vienreiz būs mainīts otrreiz to mainīt uz citu vai atpakaļ uz tādu, kāds tas bija pirms maiņas (ar dzimšanas datiem) nevarēs.

2017-06-14
Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A