Aktualitātes

Izsole: Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās, mežsaimniecībā izmantojamās zemes vienības

Izsole: Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās, mežsaimniecībā izmantojamās zemes vienības

Viļānu novada pašvaldība rīko Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto, mežsaimniecībā izmantojamo zemes vienību izsoli.

Izsoles vieta un datums – Viļānu novada pašvaldības administratīvā ēka, adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, laiks: 2019. gada 4. martā saskaņā ar tabulā minēto informāciju.

N.P.K.

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienības platība

Zemes vienības atrašanās vieta

Izsolē noteiktā sākuma nomas maksa gadā

Izsoles norises laiks

1.

78980060299

2,16 ha

Viļānu pagasts

12,0%

14.00

2.

78980060241

2,31 ha

Viļānu pagasts

4,0%

14.15


Objekta izsoles sākumcena ir noteikta saskaņā ar tabulā (skat. pielikumu) minēto informāciju no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes vienības kadastrālās vērtības attiecīgajā gadā.

Nomas tiesību izsoles solis – 0,5% (pus procents) no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes vienības kadastrālās vērtības attiecīgajā gadā.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni 64662424.

Izsoles dalībniekus reģistrē Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 1.6.kabinetā, darba dienās, darba laikā, no sludinājuma publiskošanas brīža Viļānu novada pašvaldības mājas lapā līdz 2019.gada 1. marta plkst. 12.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.vilani.lv un Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 1.6.kabinetā, darba dienās, darba laikā.

Nomas tiesību izsoles noteikumi (Pdf)

Zemes vienību raksturojums (Pdf)

 
 
 
 
 
 
 
 
2019-02-05
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A