Aktualitātes

Iznomā zemi Viļānu novadā

Iznomā zemi Viļānu novadā

Viļānu novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus:

Nr.p.k.

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, ha

Lietošanas mērķis

Adrese

Piezīmes

 1.

78480010046

1,90

lauksaimniecība

Dekšāres pagasts

Ir saņemts iesniegums no personas, kurai ir nomas pirmtiesības. Iznomā daļu no zemes gabala

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas aizaugusi ar krūmiem.


Zemes gabalu nomai var pieteikties Viļānu novada pašvaldībā (Kultūras laukums 1A, Viļāni), Dekšāres un Sokolku pagasta pārvaldēs līdz 2017.gada 28.martam.

 

2017-02-28
Viļānu novada pašvaldība
Twitter Draugiem Facebook
A A A