Aktualitātes

Iznomā zemi Viļānu novadā

Iznomā zemi Viļānu novadā

Viļānu novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgus zemes gabalu:

Nr.p.k.

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, ha

Lietošanas mērķis

Adrese

Piezīmes

 1.

78170040618

0,2193

 

Pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem

Viļānu pilsēta

Zemes gabals aizaudzis ar krūmiem

Zemes gabalu nomai var pieteikties Viļānu novada pašvaldībā (Kultūras laukums 1A, Viļāni), Dekšāres un Sokolku pagasta pārvaldēs līdz 2017.gada 19.februārim.

2017-01-19
Viļānu novada pašvaldība
Twitter Draugiem Facebook
A A A