Aktualitātes

ESI AKTĪVS

ESI AKTĪVS

Jau drīzumā tiks pabeigti aktīvās atpūtas laukuma ierīkošanas darbi teritorijā pie pilsētas stadiona un brīvdabas atpūtas vietas „Lakstīgalu sala”, uzstādītas sporta aktivitātēm paredzētās šķēršļu joslas konstrukcijas. Viļānu novadā būs vēl viena sakopta vide, kur bērni un jaunieši varēs pulcēties un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmā 2014.-2020. gadam un tiek īstenots 19.2 apakšpasākumā "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 19.2.2 aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

Aktīvā atpūtas laukuma atklāšanas svētki ir paredzēti 04.06.2018. Par godu Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai, kā arī dalībai Latvijas veselības nedēļā Viļānu PII ,,Bitīte’’ Viļānu pilsētas stadionā rīko starpnovadu sporta pasākumu pirmskolas izglītības iestādēm. Pasākumā piedalīsies audzēkņi no Viļānu PII, Galēnu PII, Riebiņu PII, Viļānu PII “Bitīte’’, kopumā plānots sapulcināt 160 pasākuma apmeklētājus.

PII ,,Bitīte’’ sporta skolotāja Lāsma Malta informē, ka šāda veida pasākums tiek rīkots jau sesto gadu. Tā mērķis un uzdevumi ir radīt iespēju bērniem piedalīties masu sporta dienā, attīstīt sadarbības prasmes, strādājot pāros, grupās, komandās, kā arī popularizēt aktīvu un sportisku dzīvesveidu.

Pateicoties Viļānu novada pašvaldībai katrs dalībnieks saņems saldu pārsteiguma balvu un katra bērnudārza grupiņa - noderīgu inventāru brīvā laika pavadīšanai.

Gaidām dalībniekus, līdzjutējus, bērnu atbalstītājus un domubiedrus uz aktīvā atpūtas laukuma “ALA” atklāšanas svētkiem un sporta pasākumu!

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

2018-06-01
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A