ESF

Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana

Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana?v=1531957489

Darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes “Administratīvā kapacitāte” 1.5.2.pasākuma “Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” 1.5.2.2.aktivitātes “Sociālo partneru, pašvaldību kapacitātes stiprināšana” 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

Viļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana

Viļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana?v=1531957489

Darbības programma “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes “Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.1.aktivitāte “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A