ERAF

Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, auto ceļa P58 posms 0,5-2,5 km

Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, auto ceļa P58 posms 0,5-2,5 km?v=1531957391

Projekts Nr.3DP/3.2.1.2.1./12/APIA/SM/031

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros.

Viļānu novada skolu informatizācija

Viļānu novada skolu informatizācija?v=1531957391

Projekts 3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/612

Darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes “Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2.pasākuma “IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.aktivitātes “Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.2.apakš­aktivitāti “Izglītības iestāžu informatizācija”

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A