Aktualitātes

Viļānu novads un vēl 6 Latvijas pašvaldības iesaistījušās Eiropas projektā, lai stiprinātu darbu ar jaunatni savā novadā

Viļānu novads un vēl 6 Latvijas pašvaldības iesaistījušās Eiropas projektā, lai stiprinātu darbu ar jaunatni savā novadā?v=1524639391

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), turpinot pagājušajā gadā uzsākto stratēģiskās partnerības projektu „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”, ir uzsākusi īstenot starptautiskas apmācības 4 modeļu ietvaros, iesaistot tajās septiņas Latvijas pašvaldības: Liepājas pilsētas, Viļānu, Beverīnas, Vecumnieku, Valkas, Jēkabpils un Salacgrīvas novadu pašvaldības.

Viļānu novada atklātais čempionāts un Latvijas kausa 2.posms svarbumbu celšanā

Viļānu novada atklātais čempionāts un Latvijas kausa 2.posms svarbumbu celšanā?v=1524639391

3. martā Viļānu novada Dekšārēs norisinājās Latvijas kausa 2. posms un Viļānu novada atklātais čempionāts svarbumbu celšanā grūšanas vingrinājumā vīriešiem un raušanas vingrinājumā sievietēm. Kopumā piedalījās vairāk nekā septiņdesmit dalībnieku no sešiem sporta klubiem. 

Bite - Viļānu simbols

Bite - Viļānu simbols?v=1524639391

Viļānu vidusskolā ir apskatāma klašu kolektīvu un skolēnu individuālo mākslas darbu izstāde, kas veltīta Viļānu pilsētas 90 gadu jubilejai.

Deju sezonas darbs ir novērtēts ar augstāko pakāpi

Deju sezonas darbs ir novērtēts ar augstāko pakāpi?v=1524639391

Gatavojoties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI deju svētku lieluzvedumam “Māras zeme” un koncertam “Vēl simts gadu dejai” 3. martā norisinājās Rēzeknes apriņķa deju kolektīvu skate.

Sieviešu dienai veltīts koncerts

Sieviešu dienai veltīts koncerts?v=1524639391

Koncerta organizatori aicina sajust svētku gaisotni un visiem kopā sagaidīt Starptautisko sieviešu dienu - 9. martā plkst. 19.00 Dekšāru pamatskolas zālē.

Koncertu "TIKAI JUMS..." sniegs pūtēju orķestris "Dekšāres", vīru kopa "Kūzuls", dramatiskā kopa "Kūpā" un jauniešu kolektīvi.

Ieeja uz pasākumu bez maksas!

Viļānu novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, dzīvokļa īpašumu – „2”- 4, Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov.

Viļānu novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, dzīvokļa īpašumu – „2”- 4, Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov.?v=1524639391

Viļānu novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, dzīvokļa īpašumu – „2”- 4, Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78989000115 – 44,50 m2 platībā, kurš sastāv no 445/2712 domājamām daļām no ēkas ar kadastra apzīmējumu 78980030408001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030408. Izsole notiks 2018.gada 10.aprīlī plkst.15.15, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles nosacītā sākumcena – EUR 900,00. Izsoles solis – EUR 25,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2018.gada 10.aprīļa plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.

Viļānu novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, dzīvokļa īpašumu – Nākotnes ielā 9-18, Dekšāres, Dekšāres pag., Vi...

Viļānu novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, dzīvokļa īpašumu – Nākotnes ielā 9-18, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov.?v=1524639391

Viļānu novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, dzīvokļa īpašumu – Nākotnes ielā 9-18, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78489000038 – 68,10 m2 platībā, kurš sastāv no 615/13467 domājamām daļām no ēkas ar kadastra apzīmējumu 78480060429001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480060429. Izsole notiks 2018.gada 10.aprīlī plkst.15.00, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles nosacītā sākumcena – EUR 1600,00. Izsoles solis – EUR 50,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2018.gada 10.aprīļa plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.

Sieviešu dienas balle

Sieviešu dienas balle?v=1524639391

Par godu skaistajām dāmām 10. martā plkst. 21.00 Viļānu kultūras namā aicinām lieliski pavadīt laiku Sieviešu dienai veltītajā ballē, spēlēs Viktors un Ilze.

Lūdzam veikt galdiņu rezervāciju līdz 9. martam Viļānu KN vai pa tel. 28662346.

Ieejas maksa - Eur. 2.00, no 18 gadu vecuma!

Viļānu Mūzikas un mākslas skolā top animācijas filma “Vinnejs Pūks Viļānūs”

Viļānu Mūzikas un mākslas skolā top animācijas filma “Vinnejs Pūks Viļānūs”?v=1524639391

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Lauku atbalsta dienests 2017. gadā apstiprināja Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības izstrādāto projektu “Skaņas un vizuālā materiāla apstrādes darba stacijas iegāde animācijas darbnīcas izveidei”. Projekta kopējā summa: 8737,51 EUR, publiskais (ELFLA) finansējums: 6498, 97 EUR, Viļānu novada pašvaldības finansējums: 722,11 EUR, pašfinansējums: 1516,43 EUR.

Viļāni svin savu dzimšanas dienu

Viļāni svin savu dzimšanas dienu?v=1524639391

1928.gada 7.februāra Saeimas sēdē tika apspriests likums par pilsētas tiesību piešķiršanu 16 miestiem – Viļāniem, Balviem, Preiļiem, Varakļāniem, Kārsavai, Apei, Ķemeriem, Ogrei, Salacgrīvai, Lejasciemam, Gulbenei, Mazsalacai, Priekuļiem, Siguldai, Strenčiem un Viesītei. Likumu izsludināja 1928.gada 25. februārī, šajā dienā tika sasaukta domes sēde un protokolā norādīts, ka savu darbību uzsāk pilsētas pašvaldība.

Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A