Aktualitātes

Viļānu novada jaunieši gatavojas forumam

Viļānu novada jaunieši gatavojas forumam?v=1529715273

Viļānu novada pašvaldība sadarbībā ar novada jauniešiem un Biedrību “Dzīvot radoši” Viļānu kultūras namā organizēs divu dienu jauniešu forumu. Pasākums ir iespējams, pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālajam atbalstam, kuru Viļānu novada pašvaldība saņēma, piesakoties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajā projektu konkursā “Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gadam”. Projekta mērķis ir izveidot sistēmu darbam ar jaunatni Viļānu novada pašvaldībā un noteikt prioritārās jomas un stratēģiskos virzienus jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādei.

Iznomā zemi Viļānu novadā

Iznomā zemi Viļānu novadā?v=1529715273

Viļānu novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgu zemes gabalus,

N.p.k.

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, ha

Lietošanas mērķis

Adrese

Piezīmes

  1.  

78980020138

2,54

lauksaimniecība

Viļānu pagasts

Saņemts iesniegums no personas, kura atbilsts „Viļānu novada pašvaldības piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtības” 10. un 12.punktam.

2.

78980020139

2,28

lauksaimniecība

Viļānu pagasts

Zemes gabalu nomai var pieteikties Viļānu novada pašvaldībā (Kultūras laukums 1A, Viļāni), Dekšāres un Sokolku pagasta pārvaldēs līdz 2018.gada 11.jūnijam.

 

VUGD atgādina!

VUGD atgādina!?v=1529715273

Ugunsdzēsēji glābēji atgādina, ka daudzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem ir pienākums rūpēties ne tikai jārūpējas par sava īpašuma ugunsdrošību, bet arī par ugunsdrošības prasību ievērošanu dzīvojamās mājas koplietošanas telpās.

Kā parūpēties par ugunsdrošību savās mājās?
Ko darīt, ja ēkā ir izcēlies ugunsgrēks?


Veselības diena Viļānos

Veselības diena Viļānos?v=1529715273

28. maijā plkst. 10.00 aicinām uz aktīvām, veselīgām un izzinošām aktivitātēm, kas norisināsies Viļānu kultūras namā.

Vakance: palīgstrādnieks (kultūras pasākumu organizatoram)

Vakance: palīgstrādnieks (kultūras pasākumu organizatoram)?v=1529715273

Sokolku pagasta pārvalde aicina pieteikties uz vakanto amatu: palīgstrādnieks (kultūras pasākumu organizatoram).

Koncerts veltīts mātes dienai

Koncerts veltīts mātes dienai?v=1529715273

Sokolku pagasta kluba darbinieki ielūdz mīļās māmiņas uz koncertu veltītu Mātes dienai “Cik jauka esi Tu” 13. maijā plkst. 14.00. Koncertā mūsu mammas priecēs deju grupa no Viļāniem “Bombongas”, deju grupa no Rikavas un Sokolku pagasta krievu amatierteātris.

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1b, Viļānos, Viļānu novadā

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1b, Viļānos, Viļānu novadā?v=1529715273

Viļānu novada dome 2018.gada 29.martā pieņēma lēmumu par lokālplānojuma projekta nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1b, Viļānos, Viļānu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr. 4, 28.§).

Aicinām aktīvus un atbildīgus jauniešus!

Aicinām aktīvus un atbildīgus jauniešus!?v=1529715273

Viļānu novada pašvaldība aicina brīvprātīgos jauniešus tikties patīkamā un radošā atmosfērā 10. maijā plkst. 14.00 pie bērnu rotaļu laukuma, kas atrodas aiz ēkas Nākotnes ielā 2A. Kopīgiem spēkiem nokrāsosim pilsētas rotaļu laukumus, piešķirot tiem jaunu elpu, sagādāsim prieku gan sev, gan apkārtējiem.

Viļānu pilsētas PII aicina visus vecākus un interesentus uz atvērto durvju dienu pasākumiem

Viļānu pilsētas PII aicina visus vecākus un interesentus uz atvērto durvju dienu pasākumiem?v=1529715273

8.maijs        plkst. 9.10 – vecākā grupā Nr. 4

10.maijs      plkst. 9.30 – 2. jaunākā grupa Nr. 6

                    plkst. 16.00 – 1. jaunākā grupa Nr. 3

11.maijs      plkst. 9.15 – sagatavošanas grupa Nr. 2

16.maijs      plkst. 10.00 – vidējā grupa Nr. 1

Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A