Aktualitātes

Dabas draugu radošās pētniecības centrs “Dadzis”

Dabas draugu radošās pētniecības centrs “Dadzis”?v=1519487274

Viļānu novada pašvaldība ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalstu un Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) sniegto finansējumu sekmīgi īsteno projektu “Dabas draugu radošās pētniecības centra "Dadzis" izveidošana”, kas tika iesniegts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projekta ietvaros tika veikta ēkas, kas atrodas Viļānu pagasta Teveņānos “Mežniecība”, vienkāršota atjaunošana un iekšējo inženiertīklu izbūve: jumta seguma un veco koka logu nomaiņa, ūdensvada un kanalizācijas, elektrības sistēmas sakārtošana, telpu remonts. Kopējās projekta izmaksas veido EUR 77 324,71 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums EUR 44 087,79.

Izsaku pateicību!

Izsaku pateicību!?v=1519487274

Par vienu cilvēku tuvāko

Tagad mazāk būs.

Sirds zaudēto

Līdz mūža galam neatgūs.

(J. Osmanis)

Izsaku sirsnīgu pateicību savā, meitu Agneses un Paulas vārdā kolēģiem un Viļānu iedzīvotājiem par morālo, fizisko un materiālo atbalstu ģimenei traģiskā un grūtā brīdī.

Ineta Kalniņa

Rēzeknes rajona kopienu partnerība aicina uz LEADER informatīvo dienu jaunajiem uzņēmējiem.

Rēzeknes rajona kopienu partnerība aicina uz LEADER informatīvo dienu jaunajiem uzņēmējiem.?v=1519487274

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) aicina uzsākt jauno 2018.gadu, uzstādot jaunus mērķus, un īstenot savas biznesa ieceres ar LEADER programmas finansējuma atbalstu projektu konkursa 5.kārtas (08.01.2018.-08.02.2018.) ietvaros. Vai esi aizdomājies par to, kā būtu radīt pašam savu mazo uzņēmējdarbību?

Īstenojot Partnerības SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam, ir noslēgušās četras projektu konkursa kārtas, kuru ietvaros apstiprināts 21 uzņēmējdarbības projekts dažādās darbības nozarēs: saules kolektoru iegāde, veselība, skaistumkopšana, autoremonts, tūrisms, naktsmītnes, kokapstrāde, augļu, gaļas, piena pārstrāde, tirdzniecība, izklaide, aktīvā atpūta. Vai arī Tev ir kāda biznesa ideja, ko vēlētos īstenot Viļānu novadā?

Pazudis Jānis Romančuks!

Pazudis Jānis Romančuks!?v=1519487274

26.decembrī, plkst. 21:00, 60.gadu vecumā vīrietis, vārdā Jānis Romančuks izgājis ārā no mājām Viļānos un nav pārnācis līdz šim brīdim! Vīrietim ir brūnas acis, mugurā bija sarkans adīts džemperis,zilas bikses, virsjaka tumši zila ar atstarotājiem, kājās siltie gumijas zābaki.

Ir ziņots Valsts policijai, bezvests.lv, bet šobrīd nekādu jaunumu. Varbūt ar jūsu palīdzību tētis atradīsies. Ticu jūsu spēkam. Ja nu gadījumā kāds kaut ko ir redzējis vai dzirdējis lūdzu sazināties ar Rutu Romančuku,  pa tālruni 25974643! Ģimene vēlas, lai vīrs, tētis, vectēvs, pārnāktu mājās sveiks un vesels!

Ilze Romančuka

Aktīvā laukuma atpūtai “ALA” ierīkošana projekta “Esi aktīvs un vesels” ietvaros

Aktīvā laukuma atpūtai “ALA” ierīkošana projekta “Esi aktīvs un vesels” ietvaros?v=1519487274

Ir noslēgusies iepirkuma procedūra projektā Nr. 17-01-AL15-A019.2201-000006 “Esi aktīvs un vesels”, kas tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa. Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2 apakšpasākuma "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 19.2.2 aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

MOBILĀ DIAGNOSTIKA?v=1519487274

14.februārī un 28.februārī

 no plkst.10.00 līdz plkst.17.00

Viļānos, Rīgas ielā 57A (pie slimnīcas)

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, ar pretendentu atlasi, nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 12A

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, ar pretendentu atlasi, nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 12A?v=1519487274

Viļāni, Viļānu nov., kadastra Nr.78170030262, kurš sastāv no vienas zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 78170030021 - 1439 m2 platībā. Izsole notiks 2018.gada 13.februārī plkst.15.30, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles nosacītā cena/ sākumcena – EUR 1750,00. Izsoles solis – EUR 100,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2018.gada 13.februāra plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti. Pirmpirkuma tiesības – L.Malinovskai (27.06.2012. nomas līgums Nr.99).

Viļānu novada pašvaldība pārdod otrajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, ar pretendentu atlasi, nekustamo īpašumu „Svariņi”

Viļānu novada pašvaldība pārdod otrajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, ar pretendentu atlasi, nekustamo īpašumu „Svariņi”?v=1519487274

Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78900030261, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 1,04 ha. Izsole notiks 2018.gada 13.februārī plkst.15.15, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles nosacītā cena/ sākumcena – EUR 1480,00. Izsoles solis – EUR 100,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2018.gada 13.februāra plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti. Pirmpirkuma tiesības – A.Bokišam (08.04.2013. Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.4).

Viļānu novada pašvaldība pārdod otrajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, ar pretendentu atlasi, nekustamo īpašumu „Ābeļi”

Viļānu novada pašvaldība pārdod otrajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, ar pretendentu atlasi, nekustamo īpašumu „Ābeļi”?v=1519487274

Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78980100356, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 5,14 ha. Izsole notiks 2018.gada 13.februārī plkst.15.00, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles nosacītā cena/ sākumcena – EUR 4840,00. Izsoles solis – EUR 100,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2018.gada 13.februāra plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti. Pirmpirkuma tiesības – A.Bokišam (01.09.2014. lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.84).

Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A