Aktualitātes

Var iesniegt lauku bloku precizējumus

Var iesniegt lauku bloku precizējumus?v=1519337610

No šā gada 5.februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku / ainavu elementu precizēšanu 2018.gadam. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 3.aprīlim. Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, pievienot jaunus ainavas elementus vai no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību. LAD atgādina, ka lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai.

Seminārs „Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontrole uzņēmumā“

Seminārs „Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontrole uzņēmumā“?v=1519337610

Baltic production Group rīko semināru novada uzņēmējiem  (nodokļu maksātājiem) par tiesībām un prasībām VID pārbaužu gadījumos.

Viļānu novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, nekustamo īpašumu „Darbnīcas”

Viļānu novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, nekustamo īpašumu „Darbnīcas”?v=1519337610

Viļānu novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, nekustamo īpašumu „Darbnīcas”, Dekšāres pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78480060517, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480060430 - 1,1112 ha platībā un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 78480060430001 - 507,3 m2 platībā. Uz zemes vienības atrodas ēkas, kuru piederība nav noskaidrota. Izsole notiks 2018.gada 13.martā plkst.14.00, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles nosacītā  sākumcena – EUR 8000,00. Izsoles solis – EUR 100,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2018.gada 13.marta plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.

Noskaidroti konkursa “Viļānu novada uzņēmums 2017” laureāti

Noskaidroti konkursa “Viļānu novada uzņēmums 2017” laureāti?v=1519337610

Viļānu novada pašvaldība rīko konkursu “Viļānu novada uzņēmums 2017”. Tas ir viens no uzņēmējdarbības pasākumiem, kas tiek īstenots, lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību, ražošanas teritoriju pievilcību, nodarbinātību, sabiedrisko aktivitāti, publisko un privāto sadarbību, darba vides pievilcību. Labākos uzņēmumus un zemnieku saimniecības godināsim svinīgā ceremonijā 9. februārī plkst. 19.00 Viļānu kultūras namā.

Izstāde "Eņģeļu salidojums"

Izstāde

Ar Latvijas Mākslinieku savienības atbalstu SIA "ART LIGHTS" organizē ceļojošo mākslas izstādi "Eņģeļu salidojums", kura veltīta arī Viļānu pilsētas 90 gadu jubilejai un tiks atklāta 10. februārī plkst. 17.00. Izstādē piedalīsies izcili Latvijas mākslinieki, tādi kā profesors maģ. Juris Jurjāns, profesors,maģ. Dainis Lesiņš, Jānis Anmanis, Neonilla Medvedeva Māra Ozola, Vita Jurjāne, Elita Ābele, Inta Terentjeva, Rita Pranča, Indulis Kalniņš. Katram cilvēkam ir viens vai vairāki sargeņģeļi, kas palīdz cilvēkam dzīvot un pieņemt dzīvē pareizus lēmumus, vajag tikai jautāt un uzmanīgi ieklausīties un Jūs sadzirdēsiet. Šajā izstādē Jums būs iespēja iepazīties ar mākslinieku eņģeļiem, kādus viņi tos redz savā iztēlē un attēlo savās gleznās. Aicinu visus Viļāniešus un visus, visus, izmantot šo iespēju un nākt uz bezmaksas izstādi un apskatīt šos brīnišķīgos mākslinieku darbus.

"Sporta vakars 2017"

Janvāra nogalē norisinājās Viļānu novada Sporta skolai veltītais 5 gadu jubilejas pasākums “Sporta vakars 2017”, kurā tika godināti un apbalvoti Viļānu novada treneri, Sporta laureāti 2017, aktīvākie Viļānu novada sacensību dalībnieki, pasākuma Viļānu velotūre 2017 dalībnieki, novada iedzīvotāji un sporta skolas audzēkņi, kuri visu piecu gadu garumā ir veicinājuši sporta attīstību novadā. Tas ir tradicionāls pasākums, kurā tiek apkopoti gada rezultāti. Šis gads ir bijis notikumiem bagāts un ražīgs ar sasniegumiem sportā. Priecē, ka jaunieši aktīvi piedalās sacensībās un labprāt pavada savu laiku sportojot, kā arī seniori neatstāj šo nodarbi novārtā, par ko nopelnīti saņem pateicību.

AICINĀJUMS SAŅEMT SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMUS

AICINĀJUMS SAŅEMT SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMUS?v=1519337610

Aicinām bērnu likumiskos pārstāvjus vai audžuģimenes, kuru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (turpmāk - DI projekts) ietvaros ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izstrādāti individuālie atbalsta plāni, iepazīties ar  individuālajos atbalsta plānos iekļautajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem un pieteikties to saņemšanai pašvaldības sociālajā dienestā.

Balle ar grupu "Lifc"

Balle ar grupu

3. februārī plkst. 20.00 Viļānu kultūras namā notiks balle pie galdiņiem ar grupu "Lifc" omulīgā kopā būšanā. Galdiņus var pieteikt Viļānu KN vai pa tel. 28662346 līdz 1. februārim.

Ieejas maksa 3 eiro.

 

Iznomā zemi Viļānu novadā

Iznomā zemi Viļānu novadā?v=1519337610

Viļānu novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus:

N.p.k.

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, ha

Lietošanas mērķis

Adrese

Piezīmes

  1.  

78900020284

1,30

lauksaimniecība

Sokolku pagasts

Iznomā daļu no zemes gabala

 

      2.

78980100470

1,80

lauksaimniecība

Viļānu pagasts

Iznomā daļu no zemes gabala

 

Zemes gabalu nomai var pieteikties Viļānu novada pašvaldībā (Kultūras laukums 1A, Viļāni), Dekšāres un Sokolku pagasta pārvaldēs līdz 2018.gada 26.februārim.

 

Konkursa "Viļānu novada uzņēmums 2017" noslēguma pasākums

Konkursa

9. februārī plkst.19.00 Viļānu kultūras namā norisināsies svinīgs pasākums “Viļānu novada uzņēmums 2017”, kurā godinās konkursa laureātus. Aicinām Viļānu novada uzņēmumu pārstāvjus kopā ar kolēģiem, zemnieku saimniecību pārstāvjus un visus iedzīvotājus apmeklēt pasākumu.

 

Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A