Aktualitātes

Atklāti bērnu rotaļu laukumi Radopolē un Sokolkos

Atklāti bērnu rotaļu laukumi Radopolē un Sokolkos?v=1553591642

Kā var sajust laimi? Kā zināt, kad esam patiesi laimīgi? Kas mūs padara laimīgus? Ikdienas steigā ar rūpju rievu pierē un mūžīgi nepabeigtajiem darbiem, par tādu lietu kā laime, bieži vien, nemaz neaizdomājamies. Vakar, 1.augustā, atklājot bērnu rotaļu laukumus Radopolē un Sokolkos, ikviens klātesošais varēja sajust, ieraudzīt un kaut nedaudz izbaudīt laimes sajūtu. Atbildot uz jautājumu: Kā jūs tagad jutīsieties jaunajos rotaļu laukumos? Izskanēja vienkārša, bet ļoti patiesa atbilde: LAIMĪGI! Šī atbilde sasildīja līdz sirds dziļumiem.

Lielie dāvā prieku mazajiem

Lielie dāvā prieku mazajiem?v=1553591642

Piektdien, 27.jūlijā, kad saulīte rotājās pa zemes virsu, Viļānu pilsētā tika atklāti bērnu rotaļu laukumi. Lielie novada iedzīvotāji sagādāja dzirkstošu prieku mazajiem novadniekiem, jo tieši viņu izrādītās iniciatīvas dēļ tapa šie laukumi. Viļānu pilsētā tika iesniegtas piecas projekta idejas, kuras tika atbalstītas un veiksmīgas sadarbības rezultātā tika sakopti un labiekārtoti daudzdzīvokļu māju pagalmi, bet, kas pats svarīgākais – dāvāti neaizmirstami mirkļi mazajiem novada iedzīvotājiem.

Viļānu novada pašvaldībai labi rezultāti pašvaldību sporta dienā

Sestdien, 28.jūlijā, Carnikavā norisinājās Eiropas aktīvās novecošanas un paaudžu solidaritātes gadam veltītā Latvijas pašvaldību sporta diena ar mērķi noskaidrot Latvijas sportiskākās pašvaldības un  veidot tradīciju, ka reizi gadā sportiskā gaisotnē pulcējas pašvaldību vadītāji un darbinieki, lai ne tikai noskaidrotu spēcīgākos, bet arī satiktos, aprunātos, dalītos ar uzkrāto pieredzi, nākotnes plāniem un arī atpūstos.

Uzklausīšanas sanāksme

Uzklausīšanas sanāksme?v=1553591642

Vakar, 26.jūnijā, Viļānu novada pašvaldības sēžu zālē notika uzklausīšanas sanāksme par SIA „Viļānu namsaimnieks” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu Viļānu novadam. Sanāksmi vadīja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) Latgales reģiona nodaļas vadītājs Jānis Kravalis. 

Ceļa remonts Rīgas ielā

Ceļa remonts Rīgas ielā?v=1553591642

25.jūnijā tiks uzsākti Viļānu tranzītielas (autoceļš P58 Viļāni-Preiļi Špoģi) posma rekonstrukcijas darbi. Tiks atjaunots ceļa posms Rīgas ielā 495 m garumā no Rīgas šosejas līdz dzelzsceļam. Tranzītielas rekonstrukciju veiks firma SIA „Lemminkainen Latvija”, bet būvuzraudzību – SIA „REM PRO”. Laika posmā no 25. jūnija līdz 21.novembrim būs apgrūtināta satiksme šajā ceļa posmā.

Paveicamo darbu prioritāte – sakārtotas ielas!

Ar LR Satiksmes ministrijas un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu Viļānu galvenā iela – tranzītiela posmā no dzelzceļa līdz Mehanizatoru ielai – iegūs kvalitatīvu ceļa segumu un labiekārtotu apkārtni, kas būs piemērota ikvienam pilsētas iedzīvotājam un viesiem.

Viļānos svētki bērniem

Viļānos svētki bērniem?v=1553591642

1.jūnijs – tā ir diena, kad speciāli bērniem veltīti īpaši svētki. Malu malās izskan dažādi pasākumi, lai bērniem sagādātu prieku un dotu iespēju viņiem justies uzmanības centrā. Jau otro gadu Viļānu novada Radopoles PII „Bitīte” par godu šim notikumam organizē svētkus bērniem. Šogad tie bija vērienīgi sporta svētki visām Viļānu novada pirmsskolas izglītības iestādēm, kuru iniciatore bija Lāsma Malta. Sporta aktivitātes norisinājās tieši 1.jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā. Viļānu stadions bija piepildīts ar priecīgām bērnu čalām un neizsīkstošu enerģiju. Svētkos piedalījās Viļānu pilsētas PII, Dekšāres PII un Radopoles PII “Bitīte”.

Vienu speciālistu nomaina cits

Šā gada 17.aprīlī darba tiesiskās attiecības ar Viļānu novada pašvaldību pārtrauca projektu vadītāja Jolanta Ivanova. Paldies Jolantai par radošumu, pozitivitāti un ieguldīto darbu Viļānu novada attīstībā.

Noslēgusies „ESTLATRUS TRAFFIC” projekta 1.Vadības komitejas sanāksme

Noslēgusies „ESTLATRUS TRAFFIC” projekta 1.Vadības komitejas sanāksme?v=1553591642

23. un 24.maijā Pleskavā (Krievijā) notika starptautiskā projekta „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridors” (saīsinātais nosaukums „ESTLATRUS TRAFFIC” (ELRI-109)) atklāšanas sanāksme, kurā piedalījās projekta Vadības komiteja. Projekta partneri – Latvijas, Igaunijas un Krievijas pašvaldības un organizācijas (kopā 14 partneri) parakstīja sadarbības un finanšu līgumus.

Zilā cerību puķe

Zilā cerību puķe?v=1553591642

…To puķi, to zilo puķi,
Kur gan lai meklē to?
Cik simtu tūkstoš jūdžu
Pie viņas jāceļo?*…

29.maijā Zilā cerību puķe bija uzplaukusi Viļānu Lakstīgalu salā, kur jau piekto gadu norisinājās Bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām festivāls „Zilā cerību puķe”. Šogad uz Viļāniem bija atceļojuši viesi no Dagdas, Rīgas, Madonas un Siguldas, Varakļāniem un Rēzeknes. Pasākuma iniciatore un krustmāte ir Daina Bordovska Viļānu bērnu invalīdu biedrības „Saulstariņi” vadītāja.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A