Aktualitātes

Nekustamā īpašuma Viļānos izsole

Nekustamā īpašuma Viļānos izsole?v=1539870123

VAS "Latvijas Pasts" informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 24/1, Viļānos, Viļānu novadā atsavināšanu.

VUGD atgādina!

VUGD atgādina!?v=1539870123

Ugunsdzēsēji glābēji atgādina, ka daudzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem ir pienākums rūpēties ne tikai jārūpējas par sava īpašuma ugunsdrošību, bet arī par ugunsdrošības prasību ievērošanu dzīvojamās mājas koplietošanas telpās.

Kā parūpēties par ugunsdrošību savās mājās?
Ko darīt, ja ēkā ir izcēlies ugunsgrēks?


Veselības diena Viļānos

Veselības diena Viļānos?v=1539870123

28. maijā plkst. 10.00 aicinām uz aktīvām, veselīgām un izzinošām aktivitātēm, kas norisināsies Viļānu kultūras namā.

Vakance: palīgstrādnieks (kultūras pasākumu organizatoram)

Vakance: palīgstrādnieks (kultūras pasākumu organizatoram)?v=1539870123

Sokolku pagasta pārvalde aicina pieteikties uz vakanto amatu: palīgstrādnieks (kultūras pasākumu organizatoram).

Koncerts veltīts mātes dienai

Koncerts veltīts mātes dienai?v=1539870123

Sokolku pagasta kluba darbinieki ielūdz mīļās māmiņas uz koncertu veltītu Mātes dienai “Cik jauka esi Tu” 13. maijā plkst. 14.00. Koncertā mūsu mammas priecēs deju grupa no Viļāniem “Bombongas”, deju grupa no Rikavas un Sokolku pagasta krievu amatierteātris.

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1b, Viļānos, Viļānu novadā

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1b, Viļānos, Viļānu novadā?v=1539870123

Viļānu novada dome 2018.gada 29.martā pieņēma lēmumu par lokālplānojuma projekta nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1b, Viļānos, Viļānu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr. 4, 28.§).

Aicinām aktīvus un atbildīgus jauniešus!

Aicinām aktīvus un atbildīgus jauniešus!?v=1539870123

Viļānu novada pašvaldība aicina brīvprātīgos jauniešus tikties patīkamā un radošā atmosfērā 10. maijā plkst. 14.00 pie bērnu rotaļu laukuma, kas atrodas aiz ēkas Nākotnes ielā 2A. Kopīgiem spēkiem nokrāsosim pilsētas rotaļu laukumus, piešķirot tiem jaunu elpu, sagādāsim prieku gan sev, gan apkārtējiem.

Viļānu pilsētas PII aicina visus vecākus un interesentus uz atvērto durvju dienu pasākumiem

Viļānu pilsētas PII aicina visus vecākus un interesentus uz atvērto durvju dienu pasākumiem?v=1539870123

8.maijs        plkst. 9.10 – vecākā grupā Nr. 4

10.maijs      plkst. 9.30 – 2. jaunākā grupa Nr. 6

                    plkst. 16.00 – 1. jaunākā grupa Nr. 3

11.maijs      plkst. 9.15 – sagatavošanas grupa Nr. 2

16.maijs      plkst. 10.00 – vidējā grupa Nr. 1

MomyFit

MomyFit?v=1539870123

Otrdienās no 8. maija plkst. 13.30 - 14.30 Viļānu pilsētas stadionā aicinām māmiņas ar saviem bērniem apmeklēt bezmaksas vingrošanas nodarbības, satikt domubiedrus un uzlabot savu fizisko stāvokli. Līdzi jāņem vingrošanas paklājiņš un sedziņa bērniem.

Viļānu novada pašvaldība pārdod otrajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, dzīvokļa īpašumu – Nākotnes ielā 9-18, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļ...

Viļānu novada pašvaldība pārdod otrajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, dzīvokļa īpašumu – Nākotnes ielā 9-18, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov.?v=1539870123

Viļānu novada pašvaldība pārdod otrajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, dzīvokļa īpašumu – Nākotnes ielā 9-18, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78489000038 – 68,10 m2 platībā, kurš sastāv no 615/13467 domājamām daļām no ēkas ar kadastra apzīmējumu 78480060429001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480060429. Izsole notiks 2018.gada 12.jūnijā plkst.16.00, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles nosacītā sākumcena – EUR 1280,00. Izsoles solis – EUR 50,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2018.gada 12.jūnija plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A