Aktualitātes

Satiksmes ierobežojumi Centrālās un Rēzeknes ielu krustojumā

Satiksmes ierobežojumi Centrālās un Rēzeknes ielu krustojumā?v=1529715245

Viļānos ir uzsākta projekta “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošana.

Mācības “Vides prasībām atbilstoši inženiertehniskie risinājumi lauku saimniecībās” lauksaimniekiem

Mācības “Vides prasībām atbilstoši inženiertehniskie risinājumi lauku saimniecībās” lauksaimniekiem?v=1529715245

Lauksaimniecības tālākās attīstības jautājumi stingri tiks saistīti ar vides ilgtspējas saglabāšanu. Viens no lielākajiem un smagākajiem blokiem šo jautājumu ietvaros ir lopkopības nozare. Atcerēsimies, ka normatīvo aktu prasības attiecībā uz piesārņojošo darbību veikšanu dzīvnieku novietnēs attiecas pilnīgi uz visām lopkopības saimniecībām, neatkarīgi no dzīvnieku vienību skaita. Arī to, ka ar 2017.gada 31.decembri beidzās pārejas periods, kurā bija dota iespēja rast un veikt risinājumus situācijas uzlabošanai attiecībā uz piesārņojošo darbību ierobežošanu saimniecībās.

Baltā galdauta svētki Viļānu novadā

Baltā galdauta svētki Viļānu novadā?v=1529715245

Baltā galdauta svētkos svinēsim Latvijas otro dzimšanas dienu - mūsu PAR dienu, pieminot 1990. gada 4. maiju, kad Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu - lēmumu, kas atjaunoja Latvijas suverenitāti. Mūsu izvēli būt brīviem, dzīvot brīvā valstī, pašiem būt noteicējiem, darītājiem, radītājiem! Tāpēc pulcēsimies kopā pie viena galda, godinot savu valsti un tos, kuri palīdzējuši to radīt un nosargāt!

Balle ar grupu „TRANZĪTS” un DJ AIVI

Balle ar grupu „TRANZĪTS” un DJ AIVI?v=1529715245

Svētku programmā 4. maijā plkst. 21.00 Viļānu pilsētas stadionā nakts balle ar grupu Tranzīts un DJ Aivi.

Ieeja bez maksas.

Apvienības "Jubilāri" koncerts

Apvienības

4. maijā plkst. 17.00 Viļānu pilsētas stadionā solistu apvienības ”JUBILĀRI” koncerts par godu Latvijas otrajai dzimšanas dienai - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai.

Filma "Turpinājums"

Filma

3. maijā plkst. 18.00 Viļānu kultūras namā Ivara Selecka Latvijas dokumentālā kino filma “Turpinājums” par pieciem bērniem pirmajā klasē. Viena gada vērojums par to, kas notiek bērna prātā.

Norisinājās Viļānu novada atklātais čempionāts volejbolā

Norisinājās Viļānu novada atklātais čempionāts volejbolā?v=1529715245

22.aprīlī Dekšāres pamatskolas sporta zālē norisinājās Viļānu novada atklātais čempionāts volejbolā MIX komandā, kur uz laukuma spēlēja četri vīrieši un divas sievietes. Čempionātā piedalījās septiņas komandas – „Ļaudona”, ,,DMB” (Barkava), „SK Spāks” (Rēzekne), „Feimaņi”, ,,Pēdējā cerība” (Murmastiene), “Viļāni” un “Dekšāres”.

Esam ceļā uz Latvijas valsts simtgadi

Esam ceļā uz Latvijas valsts simtgadi?v=1529715245

Ceļā uz Latvijas simtgadi, kā arī gatavojoties Viļānu pilsētas 90 gadu jubilejas svinībām un Viļānu novada 10. gadadienai, Viļānu novada pašdarbības kolektīvi laika posmā no 7.maija līdz 12.maijam ciemosies pie sadarbības partneriem Polijā (Krakovā, Ponicē). Viļānu novada folkloras kopas “Biteites” un “Viļōnīši”, lauku kapela “Bumburneicys” un senioru deju kopa “Kūmys” ir sagatavojušas koncertprogrammu “Apleik saule kolnu tak”. Programma balstās uz poļu izcelsmes pētnieces, etnogrāfisko un folkloras materiālu vācējas, Stefānijas Uļanovskas atstāto zinātniski pētniecisko mantojumu par senajiem Latgales iedzīvotājiem 19. gs. beigās un to caurvij dejas, dziesmas, rotaļas, pasakas, meistarklases. Pasākums tiek īstenots Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros saskaņā ar projektu “Latvijas simtgades stāsts caur Latgales tradicionālo kultūru starptautiskajā sadarbības projektā ar Poliju “Apleik saule kolnu tak””. Projektu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

Izrāde "Bagātā brūte"

Izrāde

Viļānu kultūras nama amatierteātris "Kas ir, tas ir" aicina uz Ā. Alunāna joku izrādi ar dziedāšanu vienā cēlienā "Bagātā brūte", kas notiks 29. aprīlī plkst. 15.00 Viļānu KN. Ieejas maksa 1 Eur.

4.maija – Brīvības svētku – bruņoto spēku diena šogad noritēs Madonā

4.maija – Brīvības svētku – bruņoto spēku diena šogad noritēs Madonā?v=1529715245

Lai iepazīstinātu ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem arī tos iedzīvotājus, kuriem nav iespēju apmeklēt tradicionālo valsts svētku parādi 18.novembrī Rīgā, pirms vairākiem gadiem aizsardzības nozare aizsāka jaunu tradīciju – valsts Neatkarības atjaunošanas dienā, 4.maijā, kādā no Latvijas novadiem organizēt Nacionālo bruņoto spēku dienu.

Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A