Aktuālā būvniecības informācija Viļānu novadā 2015. gadā

Iesnieguma  datums

Objekta adrese

Būvniecības veids

Plānotā funkcija

Pieņemtais lēmums

08.01.2015.

„LIS Latgale 9”, Radopole, Viļānu pagasts viļānu novads

Pārbūve un jauna būvniecība

Kompleksa „Druvas” pārbūve:kūts jaunbūve, šķūņa un barības noliktavas pārbūve, skābbarības tranšeju un mēslu krātuves jaunbūve

13.01.2015. izsniegta būvatļauja  Nr. 2.3.1/2015

Protokols  Nr. 1

08.01.2015.

„Valsts meži”, Dekšāres pagasts, Viļānu novads

pārbūve

Meža meliorācijas sistēmas „Mežabrāļu masīvs” rekonstrukcija

20.01.2015. izsniegta būvatļauja  Nr. 2.3.9/2015. 

Protokols  Nr. 2

28.01.2015.

Rīgas iela 57A, Viļāni,

pārbūve

Ēkas rekonstrukcija institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanai dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu attīstībai

04.02.2015. izsniegta būvatļauja  Nr. 2.3.16/2015.

Protokols  Nr. 4

11.02.2015.

 Rīgas iela 50, Viļāni, Viļānu novads

pārbūve

Mehānisko darbnīcu telpu grupas 001, 002, 003 pārbūve

18.02.2015. izsniegta būvatļauja  Nr. 2.3.26/2015.

Protokols  Nr. 6

17.03.2015.

„Piena krasts”, Ornicāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads

pārbūve

Pienotavas un katlu mājas būvniecība

17.03.2015. izsniegta būvatļauja Nr. 2.3.33/2015. Protokols Nr.10

 24.03.2015.  Rīgas ielā 57, Viļāni, Viļānu novads  pārbūve Ēkas rekonstrukcija institucionālai aprūpes alternatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanai dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu attīstībai Rīgas ielā 57, Viļāni, Viļānu novadā 24.03.2015. izsniegta būvatļauja Nr. 2.3.37/2015. Protokols Nr.11
14.04.2015. Latgales iela 1A, Viļāni, Viļānu novads jauna būvniecība Pirts būvniecība 14.04.2015. izsniegta būvatļauja. Protokols Nr.13
09.06.2015 Notra, Viļānu pagasts, Viļānu novads Pārbūve Jauna sekcionējoša jaudas slēdža L-25V „Viļāni” uzstādīšana Viļānu pagastā, Viļānu novadā 09.06.2015. Saskaņota būvniecības iecere. Protokols Nr.17
09.06.2015 Brīvības iela 14, Viļāni, Viļānu novadā Jauna būvniecība Dzīvojamās mājas pārbūve Brīvības iela 14, Viļāni, Viļānu novadā 09.06.2015. izsniegta būvatļauja Nr. 2.3.75/2015. Protokols Nr.18
11.06.2015 „LIS Latgale 9”, Radopole, Viļānu pagasts, Viļānu novads Pārbūve un jauna būvniecība Kompleksa „Druvas” pārbūve: kūts jaunbūve, šķūņa un barības noliktavas pārbūve, skābbarības tranšeju un mēslu krātuves jaunbūve

11.06.2015.

Proj. Nosacījumu izpilde
Protokols  Nr. 19

14.07.2015 Ēkas rekonstrukcija institucionālai aprūpes alternatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanai dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu attīstībai Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novadā Pārbūve Institucionālai aprūpes alternatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanai dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu attīstībai

14.07.2015. saskaņotas izmaiņas akceptētā projektā

Protokols  Nr. 24

21.07.2015 Trīsistabu dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Celtnieku ielā 4-20, Viļānos, Viļānu novadā Atjaunošana Trīsistabu dzīvoklis

21.07.2015. akceptēta iecere izdarot atzīmi apliecinājuma kartē

Protokols  Nr. 25

21.07.2015 Skābbarības tvertnes būvniecība īpašumā „Akmentiņi”, c. Ornicāni, Viļānu pagasts, Viļānu novads (izmaiņas) Jauna būvniecība Skābbarības tvertne

21.07.2015. saskaņotas izmaiņas akceptētā projektā

Protokols  Nr. 25

18.08.2015 0,4 kV GVL no TP-5190 rekonstrukcija Dekšāres pagastā, Viļānu novadā Pārbūve 0,4 kV kabeļlīnija

18.08.2015. akceptēts izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā

Protokols  Nr. 29

25.08.2015 Savrupmāja īpašumā „Akmentiņi”, Ornicāni, Viļānu pagasts, Viļānu novads Jauna būvniecība Savrupmāja

25.08.2015. Proj. Nosacījumu izpilde

Protokols  Nr. 30

02.09.2015 Pirts būvniecība īpašumā „Priedītes”, Dekšāru pagasts, Viļānu novads Jauna būvniecība Pirts

02.09.2015. Proj. Nosacījumu izpilde

Protokols  Nr. 31

08.09.2015 0,4 kV GVL L-1 no TP-5045 rekonstrukcija Dekšāres pagastā Viļānu novadā Pārbūve 0,4 kV kabeļlīnija

08.09.2015. akceptēts izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā

Protokols  Nr.32

06.10.2015 20 kV gaisvadu līnijas LN-23 no balsta Nr.41 līdz balstam Nr. 112 rekonstrukcija Viļānu pagastā, Viļānu novadā Pārbūve 20 kV gaisvadu līnija

06.10.2015. akceptēts izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā

Protokols  Nr. 37

28.10.2015 0.4 kV GVL L-1 no TP-5020 rekonstrukciju Viļānu pagastā, Viļānu novadā Pārbūve 0,4 kV kabeļlīnija

28.10.2015. akceptēts izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā

Protokols  Nr. 41

04.11.2015 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa Nr.4 un dzīvokļa Nr.7  vienkāršotā atjaunošana,Rīgas ielā 3, Viļānos, Viļānu novadā Atjaunošana Dzīvokļa Nr.4 un dzīvokļa Nr.7 atjaunošana

04.11.2015. akceptēts izdarot atzīmi apliecinājuma kartē

Protokols  Nr. 42

04.11.2015 Viļānu novada pašvaldības “Centrālās ielas” pārbūve Centrālā iela, Viļāni, Viļānu novads Pārbūve Centrālās ielas pārbūve

04.11.2015. . izsniegta būvatļauja Nr. 2.3.127/2015.

Protokols Nr.42

11.11.2015 SIA “Lattelecom” kabeļa pievada ierīkošanu ēkā Rīgas iela 34, Viļāni, Viļānu novads Jauna būvniecība SIA “Lattelecom” kabeļa pievada ierīkošana

11.11.2015. akceptēta tehniskā shēma,

Protokols  Nr. 43

11.11.2015 Dzīvojamās mājas būvniecība, pagaidu ēkas nojaukšana "Maijeri", Dekšāres pagasts, Viļānu novads Jauna būvniecība Dzīvojamās mājas būvniecība, pagaidu ēkas nojaukšana

11.11.2015. . izsniegta būvatļauja Nr. 2.3.132/2015. Protokols Nr.43

24.11.2015 “Piena mājas un katlu mājas pārbūve”, “Piena krasts”, Ornicāni, Viļānu pagasts, Viļānu novads  Pārbūve Piena mājas un katlu mājas pārbūve

24.11.2015. akceptēts,izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā,         Protokols Nr.45

09.12.2015 Mākslas un mūzikas skola; Saimniecības ēka, Brīvības iela 44C, Viļāni, Viļānu novads  Atjaunošana  Fasādes atjaunošana 09.12.2015.akceptēts, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē, Protokols Nr.48
22.12.2015 Rīgas iela 44F, Viļāni, Viļānu novads  Pārbūve  Mehānisko darbnīcu telpu grupu 001,002,003 pārbūve  Projektēšanas nosacījumu izpildes atzīme būvatļaujā Nr.2.3.26/2015

 

Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A