Aktualitātes

Aicina pieteikties pretendentus Viļānu novada pašvaldības konkursam “Sakoptākais daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vai privātmāju pagalms Viļānu novadā 2018. gadā”

Aicina pieteikties pretendentus Viļānu novada pašvaldības konkursam “Sakoptākais daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vai privātmāju pagalms Viļānu novadā 2018. gadā”

Konkurss ir Viļānu novada pašvaldības organizēts pasākums ar mērķi noteikt fizisko personu ieguldījumu savas īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas sakopšanā, apzaļumošanā, labiekārtošanā un saimnieciskā attīstībā.

Konkursā var piedalīties ikviena novadā esoša privātmāja vai daudzdzīvokļu māja. Konkursam var pieteikties paši māju īpašnieki vai iedzīvotāji, sūtot brīvā formā rakstītu pieteikumu uz e-pastu: novads@vilani.lv vai mutiski, zvanot pa tālruni: 64628033, kā arī Viļānu novada domē pie sekretāres 2.7 kab. (Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukums 1 A, Viļāni). Konkursa pieteikumā obligāti jānorāda: daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vai privātmājas adrese, pieteikuma iesniedzēja kontaktinformācija (adrese; mobilā telefona numurs; e-pasts). Dalībniekus konkursam var pieteikt arī jebkura cita persona vai organizācija, saskaņojot to ar piesakāmo personu.

Pretendentu pieteikšana konkursam – līdz 2018.gada 15. augustam.

Konkursa nolikums (Pdf)

2018-08-01
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A