Sākumlapa

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu?v=1542512863

Viļānu novada pašvaldība pārdod trešajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, dzīvokļa īpašumu – Nākotnes ielā 9-14, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78489000040 – 35,00 m2 platībā, kurš sastāv no 316/13467 domājamām daļām no ēkas ar kadastra apzīmējumu 78480060429001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480060429. Izsole notiks 2018.gada 13.novembra plkst.16.00, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas tiesību izsole

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas tiesību izsole?v=1542512863

Viļānu novada pašvaldība rīko, pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900040057 daļas 1,80 ha platībā, kas atrodas Skudnovka, Sokolku pag., Viļānu novads, nomas tiesību izsoli.

Ir pagarināta pieteikšanās finansējuma saņemšanai remigrantu biznesa ideju realizācijai

Ir pagarināta pieteikšanās finansējuma saņemšanai remigrantu biznesa ideju realizācijai?v=1542512863

Latgales plānošanas reģions līdz šī gada 2. oktobrim pagarina pieteikšanās termiņu atgriešanās grantam remigrantiem.  Tā ir iespēja pieteikt savu biznesa ideju uzņēmējdarbības projektu konkursam saimnieciskās darbības uzsākšanai, īstenošanai un attīstībai Latgalē.

Pirmo reizi Vītolu fonda vēsturē administrētās stipendijas saņem 704 studenti no visas Latvijas

Pirmo reizi Vītolu fonda vēsturē administrētās stipendijas saņem 704 studenti no visas Latvijas?v=1542512863

Pateicoties 203 ziedotājiem no Amerikas, Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas, Zviedrijas, Vācijas, Dānijas, Ēģiptes, Izraēlas un Latvijas, jaunajā mācību gadā Vītolu fonds administrēs un izmaksās 704 stipendijas. Ar ziedotāju atbalstu studijas uzsāks 282 pirmkursnieki, bet 422 esošie stipendiāti studijas turpinās. Šajā mācību gadā fonds izmaksās vairāk kā 1 200 000 EUR.

LPKS „Viļāni” aicina pieteikties uz ābolu sulas spiešanu, kas notiks 2018. gada 26. septembrī

LPKS „Viļāni” aicina pieteikties uz ābolu sulas spiešanu, kas notiks 2018. gada 26. septembrī?v=1542512863

LPKS „Viļāni” ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalstu un Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) sniegto finansējumu īstenoja projektu “LPKS „Viļāni” saimnieciskās darbības attīstība”.

LEADER projekti - dabai, darbam, dzīvei savā novadā

LEADER projekti - dabai, darbam, dzīvei savā novadā?v=1542512863

Ar devīzi “Dabai, darbam, dzīvei savā novadā!” biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) īsteno sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju  2015.-2020. gadam (SVVA stratēģija) Rēzeknes un Viļānu novados.

Izsole

Izsole?v=1542512863

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr. 2 Kalna ielā 6, Jaunviļānos, Viļānu pagastā, Viļānu novadā – sākumcena EUR 1100.00, nodrošinājums EUR 110.00, izsole 08.11.2018. plkst. 16.00.

Jaunieši ar produktīvu darbu konferencē noslēdzaprojekta “Izzini, atklāj un izveido!” īstenošanu

Jaunieši ar produktīvu darbu konferencē noslēdzaprojekta “Izzini, atklāj un izveido!” īstenošanu?v=1542512863

Vasaru noslēdzot, 31.augustā tā vietā, lai baudītu pēdējās vasaras dienas,Rēzeknes un Viļānu novadujaunieši, nevalstisko organizāciju, uzņēmumu un pašvaldību pārstāvji pulcējās biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) rīkotajā konferencē „Kā būt sabiedriski un ekonomiski aktīvam jaunietim”. Konference ar vairāknekā 50 dalībniekiem noslēdza Partnerības projekta “Jauniešu pilsoniskās līdzdalības atklāsmei “Izzini, atklāj un izveido!”” īstenošanu.

Dzejas dienas Dekšārēs

Dzejas dienas Dekšārēs?v=1542512863

14. septembrī plkst. 13.30 Dekšāres pagasta bibliotēkā norisināsies Dzejas dienas pasākums kopā ar dzejnieci, scenāristi, dziesmu tekstu autori Inetu Atpili Jugani. Ieeja bez maksas.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A