Sākumlapa

2018.gadā paveiktais algotu pagaidu sabiedrisko darbu jomā Viļānu novadā

2018.gadā paveiktais algotu pagaidu sabiedrisko darbu jomā Viļānu novadā?v=1555626600

Arī 2018.gadā Viļānu novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāli īstenoja aktīvo nodarbinātības pasākumu bezdarbniekiem, kas rezultējies ar iespaidīgu paveikto darbu apjomu gan vides labiekārtošanā, gan palīdzības sniegšanā novada pensionāriem un invalīdiem.

"Izglitiba un karjera 2019"

Jau par tradīciju Rēzeknē ir kļuvusi reģionālās profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstādes “Izglītība un Karjera” rīkošana, kas aicina un piedāvā 8.-12. klašu skolēniem un citiem interesentiem kopā ar skolu pārstāvjiem iepazīties un uzzināt vairāk par profesionālās un augstākās izglītības iespējām, satikties ar uzņēmējiem, kā arī kopā izvēlēties savu iespējamo nākotnes profesiju un mācību vietu. Izstāde notiks Rēzeknes novada pašvaldības telpās (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A) no plkst.10.00 līdz 15.00.

Latvijas kausa 1.posms svarbumbu celšanā

Latvijas kausa 1.posms svarbumbu celšanā?v=1555626600

2019. gada 16.martā plkst. 11:00, Dekšāru pamatskolas sporta zālē notiks Latvijas kausa 1.posms svarbumbu celšanā.

Viļānu novada čempionāts florbolā

Viļānu novada čempionāts florbolā?v=1555626600

2019. gada 16. martā plkst. 10:00, Viļānu vidusskolas sporta zālē notiks Viļānu novada čempionāts florbolā.

Nolikums (PDF)

Iespēja būvvaldes pakalpojumus saņemt Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkā

Iespēja būvvaldes pakalpojumus saņemt Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkā?v=1555626600

Sākot ar 07.03.2019 un turpmāk, katra mēneša pirmajā ceturtdienā, Viļānu novada iedzīvotāji Būvvaldes sniegtos pakalpojumus varēs saņemt Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkā 1.6.kabinetā, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV 4650.

No 2019. gada 11. marta uz grants ceļiem ieviesti autotransporta masas ierobežojumi

No 2019. gada 11. marta uz grants ceļiem ieviesti autotransporta masas ierobežojumi?v=1555626600

Sakarā ar atkusni un nokrišņiem, lai novērstu ceļa seguma klātnes bojāšanu, uz pašvaldības ceļiem Dekšāres pagastā, Sokolku pagastā un Viļānu pagastā pakāpeniski tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi, būs uzstādītas maksimālās masas ierobežojuma zīmes – ceļa zīme Nr. 312 “Masas ierobežojums”.

Latgales reģiona bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņem sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus

Latgales reģiona bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņem sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus?v=1555626600

Lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietās personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, Latgales plānošanas reģions (LPR) līdz 2023. gada beigām realizē Eiropas Sociālais fonda projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)”.

Iznomā zemi Viļānu pagastā, mazdārziņa ierīkošanai

Iznomā zemi Viļānu pagastā, mazdārziņa ierīkošanai?v=1555626600

Viļānu novada pašvaldība iznomā neapbūvētu, Viļānu novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 789800302516, Maltā, Viļānu pagastā, Viļānu novadā, kopējā zemes platība 0,03 ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 0,03 ha, mazdārziņa – ģimenes (sakņu) dārza ierīkošanai.

Zemes vienības minimālā nomas maksa 28,00 EUR gadā.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni-64662424.

Zemes vienības nomai var pieteikties līdz 13.03.2019.


Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A