Sākumlapa

Iznomā zemi Viļānu novadā

Iznomā zemi Viļānu novadā?v=1542512824

Viļānu novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgu zemes gabalus,

N.p.k.

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, ha

Lietošanas mērķis

Adrese

Piezīmes

  1.  

78980020138

2,54

lauksaimniecība

Viļānu pagasts

Saņemts iesniegums no personas, kura atbilsts „Viļānu novada pašvaldības piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtības” 10. un 12.punktam.

2.

78980020139

2,28

lauksaimniecība

Viļānu pagasts

Zemes gabalu nomai var pieteikties Viļānu novada pašvaldībā (Kultūras laukums 1A, Viļāni), Dekšāres un Sokolku pagasta pārvaldēs līdz 2018.gada 11.jūnijam.

 

Nekustamā īpašuma Viļānos izsole

Nekustamā īpašuma Viļānos izsole?v=1542512824

VAS "Latvijas Pasts" informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 24/1, Viļānos, Viļānu novadā atsavināšanu.

VUGD atgādina!

VUGD atgādina!?v=1542512824

Ugunsdzēsēji glābēji atgādina, ka daudzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem ir pienākums rūpēties ne tikai jārūpējas par sava īpašuma ugunsdrošību, bet arī par ugunsdrošības prasību ievērošanu dzīvojamās mājas koplietošanas telpās.

Kā parūpēties par ugunsdrošību savās mājās?
Ko darīt, ja ēkā ir izcēlies ugunsgrēks?


Veselības diena Viļānos

Veselības diena Viļānos?v=1542512824

28. maijā plkst. 10.00 aicinām uz aktīvām, veselīgām un izzinošām aktivitātēm, kas norisināsies Viļānu kultūras namā.

Vakance: palīgstrādnieks (kultūras pasākumu organizatoram)

Vakance: palīgstrādnieks (kultūras pasākumu organizatoram)?v=1542512824

Sokolku pagasta pārvalde aicina pieteikties uz vakanto amatu: palīgstrādnieks (kultūras pasākumu organizatoram).

Koncerts veltīts mātes dienai

Koncerts veltīts mātes dienai?v=1542512824

Sokolku pagasta kluba darbinieki ielūdz mīļās māmiņas uz koncertu veltītu Mātes dienai “Cik jauka esi Tu” 13. maijā plkst. 14.00. Koncertā mūsu mammas priecēs deju grupa no Viļāniem “Bombongas”, deju grupa no Rikavas un Sokolku pagasta krievu amatierteātris.

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1b, Viļānos, Viļānu novadā

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1b, Viļānos, Viļānu novadā?v=1542512824

Viļānu novada dome 2018.gada 29.martā pieņēma lēmumu par lokālplānojuma projekta nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1b, Viļānos, Viļānu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr. 4, 28.§).

Aicinām aktīvus un atbildīgus jauniešus!

Aicinām aktīvus un atbildīgus jauniešus!?v=1542512824

Viļānu novada pašvaldība aicina brīvprātīgos jauniešus tikties patīkamā un radošā atmosfērā 10. maijā plkst. 14.00 pie bērnu rotaļu laukuma, kas atrodas aiz ēkas Nākotnes ielā 2A. Kopīgiem spēkiem nokrāsosim pilsētas rotaļu laukumus, piešķirot tiem jaunu elpu, sagādāsim prieku gan sev, gan apkārtējiem.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A