Sākumlapa

Izstāde "Gotiņ, mana raibaliņa"

Izstāde

No 12. marta līdz 13. aprīlim Viļānu pilsētas bibliotēkā var apskatīt viļānietes Sandras Ragauses kolekcijas izstādi “Gotiņ, mana raibaliņa”.

Noslēdzās 2017./2018.gada vieglatlētikas ziemas sezona, kur sportisti startēja telpās.

Noslēdzās 2017./2018.gada vieglatlētikas ziemas sezona, kur sportisti startēja telpās.?v=1537440344

2017.gada nogalē vieglatlēti piedalījās Ludzas novada Sporta skolas vieglatlētikas sacensībās, kur Sporta skolas audzēkne Simona Prikule pārliecinoši B grupā ieguva 1.vietu tāllēkšanā (4,88 m) un 3.vietu lodes grūšanā (9,16 m). Marita Vulāne ieguva 3.vietu augstlēkšanā (1,35 m).

Turpinās Centrālās ielas pārbūves darbi

Turpinās Centrālās ielas pārbūves darbi?v=1537440344

Projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/018 “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” norisinās būvdarbi Centrālajā ielā Viļānos. Projekta mērķis ir, balstoties uz komersantu vajadzībām, komercdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošana privāto investīciju apjoma pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novados, reģenerējot degradētās teritorijas. Projekts paredz industriālo teritoriju tīklojuma izveidi uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados, sakārtojot degradētās teritorijas un rekonstruējot vai uzbūvējot ielas un ceļus ar pazemes inženierkomunikāciju izbūvi.

Pasākums ATCELTS - Skolu jaunatnes deju kolektīvu sadancis "Ir pavasaris atnācis un dabā viss ir atdzimis”

Pasākums ATCELTS - Skolu jaunatnes deju kolektīvu sadancis

24. martā plkst.13.00 Viļānu kultūras namā notiks skolu jaunatnes deju kolektīvu sadancis "Ir pavasaris atnācis un dabā viss ir atdzimis”. Pasākumā piedalās Rēzeknes pilsētas bērnu tautas deju kolektīvs “Dziguči”, Dekšāru pamatskolas dejotāji, Viļānu pagasta PII “Bitīte” dejotāji, Viļānu PII dejotāji, Viļānu KN deju kopas “Austra” studijas dejotāji. Ieeja pasākumā brīva.

Viļānu novada pūtēju orķestris “Dekšāres” piedalījās Dziesmu svētku atlases skatē

Viļānu novada pūtēju orķestris “Dekšāres” piedalījās Dziesmu svētku atlases skatē?v=1537440344

2018. gada 10. martā Ogres novada kultūras centrā notika vasaras Dziesmu un Deju svētku pūtēju orķestru skate, kurā piedalījās 63 orķestri no visiem Latvijas novadiem, kopā pulcējās 2175 pūtēju orķestru mūziķu.

Sākusies otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem 12 nozarēs

Sākusies otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem 12 nozarēs?v=1537440344

Pirmdien, 12. martā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) atklāj otro pieteikšanās kārtu ES fondu pieaugušo izglītības projektā Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide. Šoreiz strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs, piesakoties mācībām līdz 16. aprīlim 68 izglītības iestādēs visā Latvijā.

Ģimeņu sadziedāšanās un rotaļu pēcpusdiena

Ģimeņu sadziedāšanās un rotaļu pēcpusdiena?v=1537440344

Stiprināsim savas saknes un ģimenes!

Šo sestdien, 17. martā, plkst. 16:00 aicinām brāļus, māsas, mammas, tētus, vectēvus un vecmammas piedalīties kopīgā pasākumā. Mācīsimies dziesmas Latvijas simtgades ietvaros, kā arī jautri pavadīsim laiku. Ieeja bez maksas.

Tautas tērpu iegāde Dekšāres pagasta jauniešu deju kolektīvam

Tautas tērpu iegāde Dekšāres pagasta jauniešu deju kolektīvam?v=1537440344

Sekojot Dekšāres pagasta jauniešu iniciatīvai, 2017. gada sākumā Viļānu novada Dekšāres pagastā tika izveidots jauniešu deju kolektīvs. Dejošana kolektīvā uztur dzīvu saiti ar dzimto pusi tiem jauniešiem, kuri jau pabeiguši Dekšāru pamatskolu un aizgājuši mācīties tālāk. Daudzi no viņiem atzīst, ka dejošana ir atraktīvs brīvā laika pavadīšanas veids. Gandrīz visi kolektīva jaunieši ir dejojuši Dekšāru pamatskolas deju kolektīvā jau no 1. klases, pabijuši divos Dziesmu un Deju svētkos. Tāpēc jauna repertuāru apgūšana viņiem nesagādā problēmas.

Multimediju aparatūras iegāde kultūras pasākumu organizēšanai

Multimediju aparatūras iegāde kultūras pasākumu organizēšanai?v=1537440344

Viļānu novada pašvaldība, pateicoties Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalstam un Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) sniegtajam finansējumam, ir sekmīgi uzsākusi projekta “Viļānu novada projekcija” īstenošanu. Projekta pieteikums tika atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

 

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A