Aktualitātes

Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā

Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/012/001 šobrīd tiek izskatīts Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldē.

Dekšāres ciemā ir viena ūdensapgādes sistēma, kurā tiek piegādāts ūdens no vienas artēziskās akas, kā arī ir viena kanalizācijas sistēma, kas sastāv no pašteces tīkliem, spiedvada, KSS un NAI.

Veicot Dekšāres ciemā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūvi un esošās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukciju, notekūdeņi tiks attīrīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām normām. Veicot esošās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukciju, tiks nodrošināts, ka visi notekūdeņi tiek novadīti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Projekta rezultātā tiks sasniegti vides kvalitātes uzlabojumi. Tiks novērsts grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošanas risks no vecajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un kanalizācijas sūkņu stacijas. Gruntī, gruntsūdeņos un virszemes ūdenstilpnēs nenonāks neattīrīti notekūdeņi, līdz ar to tiks samazināta piesārņojuma slodze Aiviekstes baseinam, kā arī ciemā esošajai upei Malmutai.

Informāciju sagatavoja

SIA "Viļānu namsaimnieks"

2014-08-13
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A