2014-2020

2014-2020

EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS

 

EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS

 Image result for EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS

LEADER PROJEKTI

 Related image

VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS

 

VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

 Image result for VARAM
EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI
KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS
 
 

NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRA


 

KULTŪRAS MINISTRIJA

VALSTS ATBALSTS MEŽA NOZARES ATTĪSTĪBAI

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA

 

PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROJEKTI


 

EIROPAS SAVIENĪBAS PROGRAMMAS 


 
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A